Idź do treści

95. BETONOWY STÓŁ DO GRY W SZACHY

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Grunwaldzkie
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Od kilkunastu już lat na osiedlu funkcjonuje Kółko szachowe, założone i wspierane przez Radę Osiedla Grunwaldzkiego. Spotkania odbywają się w siedzibie Rady Osiedla przy ulicy Grunwaldzkiej 7A. Realizacja zgłoszonego zadania jest rozwojem działalności koła szachowego przy Radzie Osiedla oraz rozmów z osobami przebywającymi z dziećmi na placach zabaw, przy których byśmy chcieli ustawić stoły. Od jakiegoś już czasu pomysł ten był zgłaszany przez rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających na zajęcia oraz opiekunów bawiących się dzieci na placach zabaw. Coraz częściej organizowane są turnieje rodzinne, które cieszą się ogromną popularnością. Stoły te, pozwoliłyby zagospodarować czas wolny dzieci, które by chciały bawić się na placach zabaw a jednocześnie zgłębiać tajniki gry w szachy lub po prostu sobie pograć np. z rodzicami czy koleżankami lub kolegami będąc na świeżym powietrzu. Możemy zaobserwować, że od jakiegoś czasu, szachy odzyskują swoje miejsce w społeczeństwie i rodzice coraz chętniej posyłają dzieci na zajęcia szachowe, jednocześnie sami szukając sposobu na nauczenie się gry lub podniesienie swoich umiejętności. Również czas spędzony przy takich szachownicach stanowi wspaniały pretekst do pogłębiania relacji rodzinnych. Nie wolno nam również zapomnieć o ludziach starszych, którzy grali, grają i będą grać w szachy, ponieważ jest to ich rozrywka. To, że ludzie starsi grają w szachy i radzą sobie bardzo dobrze jest niezaprzeczalne, niech świadczy o tym fakt, że w ostatnim przez nas organizowanym turnieju startowali szachiści urodzeni w latach 30-tych i 40-tych ubiegłego wieku. W trakcie rozmów z nimi, wynikało, że brakuje im miejsc, gdzie mogli by się spotykać na świeżym powietrzu a nie tylko w zamkniętych pomieszczeniach i rozgrywać partię szachów lub przeprowadzać ich analizy
Uzasadnienie:
Przyjazny klimat, jaki wytworzył się od kilkunastu lat dla szachów na naszym osiedlu, jak również pozytywna ocena przedsięwzięcia przez samych uczestników i mieszkańców, skłoniły nas do działań mających na celu kontynuowania tego zadania. Obserwuje się coraz większe zainteresowanie szachami wśród dzieci naszego osiedla. Przyczyniły się do tego sukcesy, które odnoszą nasi mieszkańcy w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych na terenie województwa i kraju, a ostatnio także poza granicami kraju. Grający w szachy charakteryzują się większym zdyscyplinowaniem i wyobraźnią oraz nabywają umiejętności radzenia sobie z emocjami. Uczą systematyczności, rozwiązywania trudnych problemów, abstrakcyjnego myślenia, podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji. Wzmacniają zdolność koncentracji na problemie, rozwijają umiejętność analizy, syntezy i oceniania. Gra w szachy umożliwia także dzieciom niepełnosprawnym fizycznie aktywne uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym. Zapewnienie możliwości spędzenia wolnego czasu w inny ciekawy sposób, wpłynie na podniesienie zadowolenia wszystkich mieszkańców osiedla. Odpowiednie przygotowanie młodego pokolenia do dorosłego życia w społeczeństwie staje się coraz trudniejsze z uwagi na tempo i wielkość przemian, dlatego tak ważnym staje się wskazanie właściwych metod i wzorców do naśladowania.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 betonowy stół do gry w szachy - 3 szt po 5000 zł 15000 zł
2 Montaż stołów - 3 szt po 1000 zł 3000 zł
Razem 18000 zł
Zdjęcie projektu