Idź do treści

96. ÓSEMKA BLUESA

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Śródmieście
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Ósemka bluesa to cykl 5 koncertów o charakterze bluesowym, które odbywać się będą w samym centrum - sercu Olsztyna tj. starówce na Targu Rybnym.
W okresie letnim brzmieć będzie w naszych sercach blues czyli muzyka bliska sercu i mówiąca o życiu.
Ogólnodostępność:
Projekt jest ogólnodostępny i będzie odbywał się w przestrzeni publicznej bez pobierania biletów wstępu.
Uzasadnienie:
Stworzone możliwości udziału w atrakcyjnym przedsięwzięciu kulturalnym dla osób z Olsztyna oraz turystów. Edukacja w kierunku muzyki z
uwzględnieniem muzyki młodego pokolenia, debiutów artystycznych. Promowanie Olsztyna i Starówki jako miejsca spotkań i
integracji mieszkańców miasta. Osiągnięcie celu jakim jest integracja i uwrażliwienie społeczeństwa za pomocą uczestnictwa w koncertach
otwartych dostępnych dla każdego mieszkańca. Targ Rybny jest idealnym miejscem na stworzenie tego właśnie widowiska.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wynagrodzenie dla zespołów 10000 zł
2 Nagłośnienie 10000 zł
3 Wynajęcie zadaszenia 2500 zł
4 Reklama 2500 zł
Razem 25000 zł
Zdjęcie projektu