Idź do treści

98. OŚWIETLENIE WJAZDU NA OSIEDLE LIKUSY - UL.GRABOWA

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Likusy
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Projekt i budowa oświetlenia ulicy Grabowej od skrzyżowania z ul.Świerkową i ul.Limbową do ul.Bałtyckiej
Ogólnodostępność:
Zadanie dotyczy budowy oświetlenia ogólnodostępnego wjazdu na osiedle Likusy z ul.Bałtyckiej w ulicę Grabową
Uzasadnienie:
Budowa oświetlenia na wjeździe w osiedle Likusy z ulicy Bałtyckiej w ul.Grabową znacząco zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców osiedla.
Ulica Grabowa jest głównym dojściem dla pieszych w głąb osiedla zarówno od przystanków autobusowych z ulicy Bałtyckiej jak i z najbliższej szkoły podstawowej. Wskazana ulica od wielu lat jest "czarną dziurą" na naszym osiedlu. Wieczorami a w okresie jesienno-zimowym już po południu powrót do domów łączy się z przejściem stosunkowo długiego odcinka w kompletnych ciemnościach. Stwarza to realne niebezpieczeństwo zarówno dla dorosłych jak i wracających do domu dzieci. Od czasu rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej nad jez.Ukiel jest to również dojście do ścieżki pieszej biegnącej wzdłuż jeziora oraz do obiektów sportowych przy ul.Olimpijskiej.
Jedynym alternatywnym dojściem do tej części osiedla od ul.Bałtyckiej jest przejście przez również bardzo słabo oświetlone a jednocześnie niebezpieczne dla młodszych dzieci przejście piesze przez tory na zapleczu internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych.
Oświetlenie wskazanej ulicy jest jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji na osiedlu Likusy.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 projekt oświetlenia 8500 zł
2 przyłączenie do sieci energetycznej 8500 zł
3 słupy świetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi 43000 zł
4 ułożenie kabli oświetleniowych 30000 zł
Razem 90000 zł