Idź do treści

99. OGRÓD MIEJSKI - ZAGOSPODAROWANIE SKARPY PRZY ULICY TUROWSKIEGO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nagórki
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Turowskiego w formie otwartego konkursu dla projektantów zieleni w celu zmiany obecnych nie użytków w formę ogrodu miejskiego wraz z zakupem tablic informacyjnych i podstawowej infrastruktury miejskiej (łatwki, śmietnki, itp)
Ogólnodostępność:
Ogólnodostepne i publiczne działki będące wyłączną własnąścią gminy Olsztyn - nr działek 106-24/39, 106-24/37 i 106-24/51 o łącznej o powierzchni 6433 m. kw. - projekt z korzyścią dla wszystkich mieszkańców
Uzasadnienie:
Od czasu pierwszych zabudowań tworzących osiedle Nagórki skarpa pełniłarolę odgradzającą. Z biegiem lat mieszkańcy sami wydeptali sobie w niej ścieżki pokazujac tym samym jak ważnym jestem elementem naszego osiedla. Czas najwyższy zmienić trudno dostępny nie uzytek w piekny kawałek przestrzeni miejskiej należacy do ludzi.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Pula nagród konkursowych 50000 zł
2 Promocja konkursu i komunikacja z mieszkańcami 25000 zł
3 Przygotowanie konkursu 25000 zł
4 Tablice prezentujace projektu wraz podstawową infrastrukturą 113000 zł
Razem 213000 zł