Idź do treści

99. WYMIANA USZKODZONEGO CHODNIKA PRZY ULICY SŁONECZNEJ.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kortowo
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wymiana uszkodzonego, zbudowanego z płyt betonowych chodnika na nowy wykonany z polbruku.

Lokalizacja: 1) odcinek chodnika po parzystej stronie ul. Słonecznej od odejścia ul. Promienistej do końca jego przebiegu tj. do ulicy prowadzącej do MPEC-u; 2) odcinek chodnika po nieparzystej stronie ul. Słonecznej wzdłuż Centrum Gastronomii UWM.
Uzasadnienie:
Chodnik wzdłuż ul. Słonecznej na przeważającej części swojego przebiegu ma nową nawierzchnię zbudowaną z polbruku. Na opisanych powyżej odcinkach pozostała stara nawierzchnia zbudowana z płyt betonowych. Większość z nich jest uszkodzona. Powierzchnia jest nierówna, z dużą ilością dziur i ubytków. Uszkodzone odcinki są niebezpieczne dla wszystkich korzystających z chodników przy ul. Słonecznej. Wykonanie wnioskowanego zadania znacznie poprawi bezpieczeństwo poruszania się pieszych oraz estetykę otoczenia.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 wymiana 450 m2 x 240 zł 110000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu