Idź do treści

LISTA PROJEKTÓW

OSIEDLOWY "DAJTKI"

30. PARK OSIEDLOWY DAJTKI

OSIEDLOWY "DAJTKI"

33. WYMIANA CHODNIKA UL.SIEWNA (MIĘDZY UL.ŻYTNIĄ I UL.PSZENNĄ)

OSIEDLOWY "DAJTKI"

53. EKO STACJA DAJTKI

OSIEDLOWY "DAJTKI"

130. REMONT CHODNIKA NA ULICY SIEWNEJ OD NR 50 DO NR 58

OSIEDLOWY "DAJTKI"

155. „BEZPIECZNIEJ NA DAJTKACH” - MONITORING NA SKRZYŻOWANIU UL. ŻYTNIEJ I UL. ZBOŻOWEJ (PROMENADA)

OSIEDLOWY "DAJTKI"

159. „BEZPIECZNIEJ NA DAJTKACH” - OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA POMIĘDZY ULICĄ SIELSKĄ A ULICĄ ZBOŻOWĄ.