Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

Co to jest?
Budżet partycypacyjny jest mechanizmem z najwyższego poziomu partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym obywatelom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu.To wydzielona część budżetu Gminy Olsztyn, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 7 500 000 złotych. W ramach kwoty podstawowej wydziela się pulę na projekty miejskie w  wysokości 2 200 000 zł oraz projekty osiedlowe w wysokości 5 300 000 zł. potrzeba - pomysł – dyskusja – wniosek – głosowanie – wykonanie.

Idea
Mieszkańcy Olsztyna świadomie uczestniczą w zarządzaniu miastem i współdecydują o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu miasta. W procesie konsultacji społecznych dyskutują, planują, proponują i głosują na najważniejsze projekty.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Historia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego ma już 11 lat. Od 2013 roku mieszkańcy decydują o części wydatków budżetu miasta poprzez udział w konsultacjach społecznych, na które składają się dyskusje, planowanie, głosowanie i wykonanie zwycięskich zadań.

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec przebywający w Gminie Olsztyn z zamiarem stałego pobytu.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojego miasta?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć miasto marzeń.

Ile kosztuje miasto

Sprawdź przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 08.01.2024
do 16.02.2024

Ocena i odwołania
od oceny wniosków

Od 19.02.2024
do 10.05.2024

Odwołania od oceny wniosków

W terminie 7 dni od powiadomienia o negatywnej weryfikacji wniosku

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

15.05.2024

Głosowanie

Od 29.05.2024
do 23.06.2024

Oficjalne
ogłoszenie wyników

do 11.07.2024

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski

Kliknij aby wyświetlić popup z zapisem na powiadomienia

Czy chcesz otrzymywać powiadomienia
o najważniejszych wydarzeniach
w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim?

Powiadomienia