Mapa realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

Ścieżki spacerowe i mała architektura dla parku kieszonkowego Zatorze/Podleśna

Osiedle: Podleśna

Szacunkowy koszt: 191 500 zł

Rewitalizacja zabytkowego parku z placem zabaw przy ul. Bałtyckiej 45

Osiedle: Likusy

Koszt: 164 398 zł

Wymiana nawierzchni chodników przy ulicy Grabowskiego

Osiedle: Kościuszki

Szacunkowy koszt: 191 741 zł

Pierwsze w Olsztynie Śmieciomaty z nagrodami - Czyste Pojezierze, Czyste trawniki, Czysty Zysk!

Osiedle: Pojezierze

Szacunkowy koszt: 224 283 zł

Grajmy w koszykówkę! – modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie

Szacunkowy koszt: 500 000 zł

PODWÓRKO DLA WSZYSTKICH - zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu.

Osiedle: Kętrzyńskiego

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Remont chodnika ul. Gębika + miejsca parkingowe

Osiedle: Pieczewo

Szacunkowy koszt: 199 600 zł

Remont i modernizacja nawierzchni ulicy Wańkowicza od skrzyżowania z ulicą Orłowicza do skrzyżowania z ul. Murzynowskiego.

Osiedle: Nagórki

Szacunkowy koszt: 223 687 zł

Moje Zatorze jasne, bezpieczne w zielonym kolorze

Osiedle: Zatorze

Szacunkowy koszt: 189 400 zł

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na Gutkowie poprzez budowę ciągu pieszcego przy Ul. Kordeckiego i Kresowej wraz ze zjazdami i zagospodarowaniem zieleni oraz monitoringiem

Osiedle: Gutkowo

Szacunkowy koszt: 178 400 zł

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA NAD JEZIOREM

Osiedle: Nad Jez. Długim

Szacunkowy koszt: 15 000 zł

Remont nawierzchni chodnika (wymiana) ul. Smętka

Osiedle: Grunwaldzkie

Szacunkowy koszt: 174 000 zł

Rozbudowa Skateparku Jaroty

Osiedle: Jaroty

Szacunkowy koszt: 315 858 zł

Budowa chodnika i towarzyszącej mu infrastruktury przy ulicach Popiełuszki i Bilitewskiego w Olsztynie

Osiedle: Generałów

Szacunkowy koszt: 226 000 zł

Piłka z jajem - czyli rugby dla wszystkich

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Poprawa bezpieczeństwa na Ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej przez instalację nowoczesnego systemu monitoringu.

Osiedle: Śródmieście

Szacunkowy koszt: 169 300 zł

SCHODY ORAZ CHODNIK POMIĘDZY ULICAMI ZNANIECKIEGO/KRAUTFORSTA/OLSZEWSKIEGO/ZARUSKIEGO

Osiedle: Brzeziny

Szacunkowy koszt: 164 000 zł

Zakup i montaż dwóch kaczkomatów sprzedających pokarm dla ptactwa

Osiedle: Nad Jez. Długim

Szacunkowy koszt: 26 500 zł

Kastracja kotów wolno bytujących oraz kastracja i chipowanie zwierząt właścicielskich

Szacunkowy koszt: 100 000 zł

EDUKACYJNY EKOTARAS

Szacunkowy koszt: 500 000 zł

BEZPIECZNE REDYKAJNY – NAPRAWA ZNISZCZONEJ NAWIERZCHNI ULICY HOZJUSZA

Osiedle: Redykajny

Koszt: 165 866 zł

Dokończyć plac zabaw na Dajtkach

Osiedle: Dajtki

Szacunkowy koszt: 21 400 zł

Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zientary - Malewskiej

Osiedle: Zielona Górka

Koszt: 158 837 zł

Czyste powietrze nad Olsztynem

Szacunkowy koszt: 300 000 zł

Światło na Kormoranie

Osiedle: Kormoran

Szacunkowy koszt: 237 656 zł

ALE SZTUKA! NAD DŁUGIM! ALE ŚMIECH!

Osiedle: Nad Jez. Długim

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

ROWEROWY PLAC ZABAW PUMPTRACK OLSZTYN - JAROTY

Szacunkowy koszt: 500 000 zł

Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - bouldery)

Osiedle: Wojska Polskiego

Szacunkowy koszt: 140 000 zł

Zielona ulica Tadeusza Kościuszki

Osiedle: Kętrzyńskiego

Szacunkowy koszt: 15 900 zł

ALE SZTUKA! NAD DŁUGIM! ALE ŻYWIOŁ!

Osiedle: Nad Jez. Długim

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

Park osiedlowy Dajtki2

Osiedle: Dajtki

Szacunkowy koszt: 186 900 zł

Powroty - spektakl edukacyjny opowiadający o wyzwoleniu obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau

Szacunkowy koszt: 53 000 zł

Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Białostockiej i ul. Augustowskiej

Osiedle: Mazurskie

Szacunkowy koszt: 184 800 zł

Plac zabaw i miejsce wypoczynku przy Łynostradzie

Osiedle: Podgrodzie

Szacunkowy koszt: 212 500 zł

Remont i modernizacja chodnika pomiędzy Kopernika 14 a ulicą Kajki

Osiedle: Kętrzyńskiego

Koszt: 120 000 zł

Wymiana jezdni i chodnika przy ul. Promienistej w Olsztynie

Osiedle: Kortowo

Szacunkowy koszt: 157 812 zł

Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku

Osiedle: Wojska Polskiego

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

Budowa

Osiedle: Zielona Górka

Szacunkowy koszt: 158 837 zł