projekt nr 7

7. Rewitalizacja zabytkowego parku z placem zabaw przy ul. Bałtyckiej 45


Lokalizacja

Park jest położony w centrum osiedla Likusy obok budynku zarządzanego przez Zakład terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45.

Skrócony opis

Naprawa i odbudowa przestrzeni parkowej, naprawa grilla, budowa ławek, traktu pieszego i zadbanie o roślinność.

Opis projektu

wskutek wieloletniego, ponad 100-letniego użytkowania park uległ stopniowej degradacji, zarówno roślinności, jak i urządzenia są dość mocno zniszczone. Zniszczony jest murek oporowy długości - 80 mb na skarpie wraz z trzema zejściami na boisko. Zejścia są to schodki betonowe 6-stopniowe szerokości 2 metry z poręczami. Renowacja nawierzchni boiska. Zniszczone ławki drewniano-betonowe na skarpie w ilości 30 szt. - do renowacji. Zniszczony trakt pieszy wzdłuż murku - do przełożenia płytek. Przegląd i uzupełnienie roślinności, naprawa grilla.Wykonanie zadaszenia przeciw deszczowego.

Uzasadnienie realizacji projektu

Park powstał na początku XX wieku, przez lata użytkowany był przez różnych użytkowników bez nadzoru konserwatora zabytków. Zawsze było to miejsce spotkań dzieci i młodzieży z osiedla. Po zainstalowaniu urządzeń placu zabaw park stał się miejscem spacerów rodziców z małymi dziećmi. Najstarsze elementy infrastruktury ulegały powolnej ale ciągłej degradacji przez co stały się niebezpieczne dla użytkowników, szczególnie tych najmłodszych. Uporządkowanie urządzeń i roślinności powinno spowodować zbliżenie stanu obiektu do dawnego wyglądu.

Ogólnodostępność

Park z placem zabaw jest dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla, współużytkowany z Zakładem terapii zajęciowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1naprawa murku oporowego, schodki, skarpa, ławki, trakt pieszy146 398 zł
2renowacja nawierzchni boiska5 000 zł
3przegląd i selekcja, uzupełnienie roślinności5 000 zł
4naprawa obmurowania grilla3 000 zł
5wiata/daszek przeciwdeszczowy5 000 zł
Łącznie: 164 398 zł

Załączniki

mapka-projektu.pdf