projekt nr 55

55. Otwarcie terenów zielonych wokół III LO dla mieszkańców Olsztyna - Razem grajmy w zielone!


Lokalizacja

Aleja Sybiraków 3, teren położony wokół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie oraz teren sąsiadujący należący do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków.

Skrócony opis

Projekt  jest odpowiedzią na realne potrzeby środowiska. Młodzież III LO przeprowadziła badanie wśród społeczności szkolnej, rodziców i nauczycieli, które wykazało, że według 79,8% ankietowanych przestrzeń wokół III LO nie jest atrakcyjna estetycznie.
Społeczność lokalna postuluje wzbogacenie zieleni oraz zwiększenie liczby miejsc do odpoczynku dostępnych dla uczniów i mieszkańców Olsztyna.

Opis projektu

Na terenie III LO zostanie zrewitalizowany teren zielony znajdujący się przed budynkiem przy ul. Sybiraków 3 oraz na wschodniej stronie budynku, a także  przed budynkiem sąsiadującej z nami Szkoły Podstawowej nr 5. Na w/w terenie zostały posadzone przed laty drzewa, niskie nasadzenia w postaci krzewów oraz posiano trawnik.
Ponieważ już w tej chwili wielu mieszkańców Zatorza spędza czas na terenie szkoły, chcemy powiększyć posiadane zasoby m.in. poprzez większe zazielenienia i zwiększenie liczby ławeczek,  szczególnie w cieniu, co sprzyja wypoczynkowi seniorów z rodzinami.
Aby zrealizować to zadanie, należy wykonać poniżej wymienione prace:
1. wytyczyć ścieżki i przygotować nawierzchnie ścieżek ogrodowych,
2. zakupić ziemię,
3. posadzić krzewy i byliny, które będą podlewane deszczówką,
4. założyć wigwamy z wikliny,  
5. rozebrać ławki i istniejący betonowy ,,zegar słoneczny'',
6. zakupić ławki wolnostojące oraz ławki wokół drzew zapewniających cień,
7. zakupić rośliny na żywopłot wyciszające hałas z ruchliwej ulicy,
8. zakupić kosz do segregacji  śmieci,
9. oczyścić studzienki odpływowe z zarastających je korzeni,
10. rozebrać ogrodzenie  (III LO i SP 5),
11. posadowić nowe ogrodzenie,
12. roboty ziemne - usunąć stary żywopłotu od strony ulicy i od ściany zachodniej budynku,
13. przeprowadzić roboty drogowe - poszerzenie drogi przeciwpożarowej w oparciu o przygotowany projekt techniczny w ramach projektu ,,Grajmy w koszykówkę'' OBO 2020,
14. zakupić furtkę,
15. zainstalować oświetlenie.

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizowany projekt umożliwi wykorzystanie istniejącego terenu wokół szkół i przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców osiedla Zatorze i Podleśna.               W ostatnich latach powstały nowe bloki na obu osiedlach, a nie zadbano o infrastrukturę sprzyjającą odpoczynkowi mieszkańców. Pobliski Park Jakubowo jest zbyt oddalony dla wielu seniorów i rodzin z małymi dziećmi. Rewitalizacja terenu przy III LO i jego dostępność dla Olsztynian przyczyni się także do promocji zdrowego trybu życia. Młodzież III LO założyła kółko ogrodnicze ,,EKOpernik'', przygotowała koncepcję zagospodarowania terenu zielonego, uwzględniając przy doborze roślin panujące warunki klimatyczne jak częste deszcze czy okresowe susze.  Szkolni ogrodnicy będą dbać o zieleń, a także o relacje z mieszkańcami. Projekt nie generuje dodatkowych kosztów dla budżetu miasta. W trosce o zwierzęta planujemy powiesić pod dachem szkoły budki dla jerzyków oraz budki lęgowe i poidełka.

Ogólnodostępność

Przestrzeń wokół III LO i SP 5 jest ogólnodostępna dla mieszkańców Olsztyna od godzin rannych do zmroku. Na zielonym terenie społeczność osiedla może odpocząć, spotkać się ze znajomymi i rodziną w warunkach sprzyjających regeneracji i integracji lokalnej społeczności, zapoznać się z nowymi gatunkami flory, skorzystać z ogrodu sensorycznego. Ze względu na pandemię  zamykamy się w domach, a #Kopernik chce stworzyć przestrzeń, w której będziemy się spotykać i dbać o nasze relacje, co już się dzieje, bowiem na naszym terenie wypoczywa wielu mieszkańców Zatorza spędza wolny czas, dlatego chcemy poszerzyć funkcjonalność naszego otoczenia tak, by czas mogły tu spędzać też całe rodziny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1położenie nawierzchni ścieżek ogrodowych3 000 zł
2zakup bylin i krzewów25 000 zł
3wigwamy wiklinowe 6 szt.650 zł
4zakup ławek samodzielnych 10 szt3 000 zł
5zakup ławek okalających drzewa 5 szt.6 000 zł
6poszerzenie drogi przeciwpożarowej 72 113 zł
7oczyszczenie studzienek z zarastających korzeni (4 studzienki)1 000 zł
8rozbiórka ,,zegara słonecznego''1 000 zł
9zakup furtki2 000 zł
10podwyższenie instalacji burzowej o jeden krąg i wyrównanie terenu1 020 zł
11roboty ziemne25 000 zł
12zakup ogrodzenia (przęsła, słupki, obejmy, podmurówka betonowa)50 000 zł
Łącznie: 189 783 zł

Załączniki