projekt nr 2

2. AED: Akcja - Edukacja - Defibrylacja!


Lokalizacja

Miejsca w których zostaną umieszczone ogólnodostępne, całodobowe AED:
1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - tzw. Stary Ratusz, ul Stare Miasto 33
2. Stara remiza OSP Gutkowo, ul. Bałtycka 164A
3. Osiedle Dajtki, Szkole Podstawowej 18, ul. Żytnia 71
4. RCB, ul. Augustowska 44
5. Pętla tramwajowa, ul. Kanta - budynek ZDZiT
6. Budynek zarządu cmentarz k/Dywit
7. Budynek zarządu cmentarza, ul. Poprzeczna 9B
Ww. budynki pozostają w administracji Urzędu Miasta (z wyłączeniem WBP), więc nie uzyskiwano zgód na umieszczenie na nich kapsuł z AED.
Od WBP uzyskano wstępną zgodę na zainstalowanie kapsuły z AED na budynku przy ul. Stare Miasto 33.  Zgoda w załączeniu.

W załącznikach umieszczono mapy z zaznaczonymi lokalizacjami istniejących AED na terenie miasta, oraz z zaznaczonymi proponowanymi lokalizacjami umieszczenia nowych AED w ramach projektu.
Link do mapy w wersji elektronicznej: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1qo6INYRm2JSx1VTzUZiDumU3RQbFyDGh&usp=sharing

Lista szkół które otrzymają pomoce do nauki pierwszej pomocy:
(prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz szkół prowadzonych przez inne podmioty, posiadających status szkoły publicznej)
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały ul. Moniuszki 10
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Kościuszki 70, ul. Żołnierska 39
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu ul. Kołobrzeska 13m
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków al. Sybiraków 3a
5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Gdyńska 17
6. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego   al. Przyjaciół 42
7. Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Zamenhofa 14
8. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego ul. Niepodległości 18
9. Szkoła Podstawowa nr 12   ul.Turowskiego 3
10. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej ul.  Puszkina 11
11. Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Konopnickiej 11
12. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego ul. Kętrzyńskiego 10
13. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego ul. Żytnia 71
14. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej ul. Żołnierska 26
15. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego ul. Jarosława Iwaszkiewicza 44
16. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej ul. Pieczewska 10
17. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF ul. Stramkowskiej 13; ul. Jeziołowicza 2
18. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Józefa Malewskiego ul. Herdera 3; ul. Wiecherta 14
19. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. Bałtycka 151
20. I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ul. Mickiewicza 6
21. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika   al. Sybiraków 3; ul. Szewczenki 4
22. V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy ul. Krasickiego 2
23. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Małłków 3
24. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 al. Piłsudskiego 56
25. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Wańkowicza 1
26. "Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza ul. Gietkowska 12; ul. Kazimierza Jagiellończyka 32
27. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 ul. Pstrowskiego 5
28. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Kołobrzeska 29
29. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki al. Piłsudskiego 61
30. Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej ul. Żołnierska 15
31. Zespół Szkół Samochodowych im. por. A.M. Bocheńskiego al. Wojska Polskiego 17
32. Zespół Szkół Gastronomiczno- Spożywczych ul. Żołnierska 49
33. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika ul. Bałtycka 37
34. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych ul. Bałtycka 37a
35. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła ul. Paderewskiego 10/12
36. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego al. Piłsudskiego 42 i 56A
37. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej ul. Grzegorzewskiej 6
38. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie ul. Turowskiego 1
39. Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Jagiellońska 8
40. XII Liceum Ogólnokształcące im Marii i Georga Dietrichów ul. Bałtycka 4
41. XI Liceum Ogólnokształcące ul. Kołobrzeska 9
42. XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie im Świętej Rodziny w Olsztynie ul. Mickiewicza 10

Skrócony opis

AED – Akcja - Edukacja - Defibrylacja! To realne zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Olsztyna oraz inwestycja w dzieci i młodzież poprzez:
- zapewnienie realistycznych symulacji z pierwszej pomocy dla uczniów wszystkich szkół w Olsztynie
- dodatkowe szkolenia z ratownictwa dla nauczycieli EDB i techniki
- dostęp do 7 nowych defibrylatorów AED w Olsztynie

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawę jakości nauczania pierwszej pomocy na lekcjach techniki i edukacji dla bezpieczeństwa w Olsztyńskich szkołach oraz zwiększenie dostępności defibrylatorów automatycznych AED na terenie Miasta.

1. Zakup fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla szkół prowadzonych przez miasto Olsztyn oraz placówek niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych na terenie Miasta. Każda szkoła otrzyma:
- 2 fantomy osoby dorosłej Little Anne QCPR*
- fantom dziecka Little Junior QCPR*
- fantom niemowlęcia Little Baby QCPR*
- defibrylator treningowy
- jednorazowe folie do ćwiczeń sztucznego oddychania oraz materiały do dezynfekcji fantomów
- materiały do ćwiczenia opatrywania ran: sztuczna krew, opaski uciskowe, tzw. stazy taktyczne, rękawiczki jednorazowe, maseczki do sztucznego oddychania, gazy, bandaże.

Fantomy z serii Little Family QCPR pozwalają na realistyczną naukę uciśnięć klatki piersiowej i oddechów ratowniczych. Mogą również połączyć się z telefonem uczestników zajęć oraz nauczyciela/instruktora za pomocą dedykowanej aplikacji, pozwalając na dokładną ocenę jakości wykonywanych czynności w czasie rzeczywistym. Dzięki temu nauka staje się efektywniejsza, a jej ocena obiektywna.
Dodatkową wartością zajęć będzie zakup defibrylatorów treningowych, a to uatrakcyjni zajęcia oraz pozwoli przećwiczyć defibrylację podczas zajęć. Jest to szczególnie ważne, ze względu na poprawę dostępności AED w miejscach publicznych. Ponadto defibrylatory AED w dużej mierze zwiększają skuteczność prowadzonych uciśnięć i szansę na uratowanie życia.
*- fantomy zostaną zakupione w ramach zestawu Little Family QCPR oraz dodatkowego fantoma Little Anne QCPR

2. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla nauczycieli m.in. techniki i edukacji dla bezpieczeństwa pozwoli na utrwalenie posiadanej wiedzy w zakresie pierwszej pomocy oraz zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi, wydanymi przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji w 2021 roku. Dodatkowo uzyskany przez nich tytuł Ratownika zwiększy poziom bezpieczeństwa, ponieważ będą mogli udzielać pierwszej pomocy w razie nieobecności pielęgniarki w szkole i poza nią.

3. Proponujemy zakup 7 defibrylatorów i umieszczenie ich w następujących miejscach (na zewnętrz budynku):
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna - tzw. Stary Ratusz, ul Stare Miasto 33
- Stara remiza OSP Gutkowo, ul. Bałtycka 164A
- Osiedle Dajtki, Szkoła Podstawowa 18, ul. Żytnia 71
- Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, ul. Augustowska 44
- Pętla tramwajowa, ul. Kanta - budynek ZDZiT
- Budynek zarządu cmentarz k/Dywit, ul Wadąska
- Budynek zarządu cmentarza, ul. Poprzeczna 9B

Ich rozmieszczenie uzupełni mapę Olsztyna, pozwalając na dostarczenie defibrylatora AED w ciągu kilku minut, jeszcze przed przyjazdem karetki.
Defibrylatory zostaną umieszczone w specjalnych kapsułach zewnętrznych, wyposażonych w ogrzewanie i alarm. Dzięki temu defibrylatory AED będą dostępne przez całą dobę cały rok, zabezpieczone przed oddziaływaniem środowiska. Dodatkowo przy każdym AED zostaną umieszczone akcesoria do prowadzenia resuscytacji: maska do wdechów, rękawiczki, golarka.

W ramach przygotowania projektu stworzono mapę istniejących defibrylatorów AED, która została umieszczona na stronie Urzędu Miasta.

Uzasadnienie realizacji projektu

Według Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji zatrzymanie krążenia występuje w Polsce 170 razy na 100 000 osób na rok (najwięcej w Europie), co daje około 300 zatrzymań krążenia w Olsztynie rocznie. Działania ratownicze podejmowane są w 58% przypadków, a defibrylacja AED tylko w 28%. Skuteczną metodą jest nauczanie pierwszej pomocy dzieci w schemacie: sprawdź-zadzwoń-uciskaj już w szkole podstawowej, a następnie regularne powtarzanie ćwiczeń co roku. Pozwala to na wykształcenie w dzieciach i młodzieży odruchów i schematów działania w sytuacjach stresowych, do których należy podjęcie działania oraz ratowanie życia osób z zatrzymaniem krążenia. Zakupione w ramach projektu fantomy i defibrylatory do ćwiczeń będą wykorzystywane podczas lekcji oraz poza nimi przez chętnych mieszkańców. Szkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla nauczycieli pozwoli utrwalić swoją wiedzę oraz rozszerzyć o nowe zagadnienia. Zakup sztucznej krwi, opasek uciskowych urealni ćwiczenia z opatrywania ran.

Ogólnodostępność

Fantomy do nauki resuscytacji, defibrylatory treningowe oraz materiały do nauki pierwszej pomocy będą dostępne dla wszystkich Mieszkańców Olsztyna tylko w siedzibie Szkół, które otrzymają sprzęt, natomiast stowarzyszenia, fundacje oraz inne instytucje będą miały możliwość wypożyczenia ich w celu nauki pierwszej pomocy poza siedzibą Szkół.
Osoby wypożyczające sprzęt ze szkół muszą ustalić ustalić wcześniej termin w sekretariacie wybranej Szkoły oraz będą podpisywały oświadczenie o ponoszeniu odpowiedzialności podczas korzystania.
Projekt Regulaminu dostępny jest w załącznikach: projekt regulaminu ogólnodostępności; załączniki regulaminu ogólnodostępności;
Defibrylatory AED umieszczone w mieście będą dostępne całą dobę, 365 dni w roku dla każdej osoby, która będzie udzielać pomocy w stanie zagrożenia życia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw fantomów do nauki RKO: LAERDAL Little Family QCPR - 42 zestawy151 200 zł
2Fantom do nauki RKO: LAERDAL Little Anne QCPR - 42 fantomy50 400 zł
3Defibrylator szkoleniowy AED - 42 sztuki84 000 zł
4Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 100 nauczycieli81 400 zł
5Materiały do ćwiczeń z pierwszej pomocy i dezynfekcji fantomów - 42 zestawy63 000 zł
6AED wraz z kapsułami zewnętrznymi i oznakowaniem - 7 kompletów70 000 zł
Łącznie: 500 000 zł