projekt nr 60

60. Remont chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8 i 10, częściowo 20 i 12, przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie


Lokalizacja

Osiedle Pieczewo, chodnik i zatoki postojowe wzdłuż bloków Nr 8  i 10,  częściowo 20 i 12 przy ul. Świtycz-Widackiej. W skrócie można powiedzieć - ciąg komunikacyjny od jednego śmietnika, przy bloku nr 20 do drugiego, przy bloku nr 12.

Skrócony opis

Remont chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8  i 10,  częściowo 20 i 12, przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie.

Opis projektu

Realizacja projektu obejmuje:
- zerwanie nawierzchni starego chodnika z 1988 r. i położenie nowej z polbruku.
- wyrównanie podłoża i wyłożenie zatok postojowych polbrukiem
- demontaż trawnika (część samochodów parkuje na płytkach chodnikowych położonych na trawniku)
- wymiana starych krawężników na nowe przy chodniku i zatokach postojowych.
- modernizacja 2 śmietników i otoczenia wokół nich. Chodnik i zatoki postojowe wskazane do remontu zaczynają się przy jednym śmietniku (blok nr 20) a 
   kończą przy drugim (blok nr 12).
- przycięcie drzew rosnących wzdłuż chodnika i zatok postojowych. Ewentualnie wycięcie starych drzew i zasadzenie nowych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Chodnik jest zdewastowany, płyty chodnika są powykrzywiane, popękane i dziurawe. To samo dotyczy zatok postojowych. W takim stanie stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Osiedla Pieczewa i innych osób odwiedzających tę część miasta.
Chodnik stanowi ciąg komunikacyjny do Przychodni Lekarskiej i innych obiektów użyteczności publicznej  jak apteka, przedszkole, szkoła, biblioteka, szkoła muzyczna, sklepy, itp. Brakuje miejsc postojowych, samochody parkują na trawnikach, na starych płytach chodnikowych.
Remont chodnika i zatok postojowych jest nieodzowny, przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz wpłynie na poprawę estetyki ulicy i  i komfortu zamieszkiwania.

Ogólnodostępność

Chodniki oraz zatoki postojowe są ogólnodostępne. Z ciągu pieszego i miejsc parkingowych oprócz mieszkańców ww. bloków i osiedla Pieczewo korzystają również mieszkańcy innych dzielnic miasta, udający się do pobliskiej Przychodni lekarskiej, położonej przy tej samej ulicy oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt sporządzenia projektu 13 845 zł
2remont chodnika i zatok postojowych 184 155 zł
3wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją nasadzonych 15 000 zł
Łącznie: 213 000 zł

Załączniki