projekt nr 25

25. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na Gutkowie poprzez budowę ciągu pieszcego przy Ul. Kordeckiego i Kresowej wraz ze zjazdami i zagospodarowaniem zieleni oraz monitoringiem


Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w Gutkowie przy ulicy Kordeckiego od nr 1 do 37 i ul. Kresowej od nr 56 do 84.

Skrócony opis

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa dla wszystkich pieszych a zwłaszcza dzieci poruszających się w Gutkowie po Ul. Kordeckiego i Kresowej , poprzez wybudowanie ciągu pieszego wzdłuż tych ulic. Obecnie znajduje się tam jedynie utwardzona droga bez wydzielenia miejsca dla pieszych. Dodatkowo system kamer wysokiej rozdzielczości poprawi bezpieczeństwo wobec licznych włamań i kradzieży.

Opis projektu

Zadanie polega na wybudowaniu ciągu pieszego po obu stronach ulic Kordeckiego oraz fragmentu ulicy Kresowej wraz ze zjazdami oraz zagospodarowanie terenów zielonych znajdujących się w pasie drogowym poprzez zasianie trawy i nasadzeń. Dokładny projekt budowlany na ten etap inwestycji Społeczny Komitet Budowy Drogi przekazał do Urzędu Miasta. Obecnie w trakcie realizacji jest etap zawierający położenie warstwy ścieralnej na jezdni oraz krawężniki ( w chwili obecnej został wybrany wykonawca - prace budowlane mają się zakończyć do końca roku 2020)

Dodatkowym elementem poprawiającym bezpieczeństwo będzie niewątpliwie system kamer monitoringu dających bardzo dobry obraz zwłaszcza w nocy. Na osiedlu Gutkowo oraz sąsiednich dochodziło ostatnio do wielu incydentów kradzieży i włamań. Kamery takie na pewno zniechęciły by przyszłych przestępców do działań na tym terenie. Dokładna ilość kamer i sprzętu potrzebnego do realizacji zadania została by jeszcze uzgodniona z odpowiednimi służbami. Projektowane były by od 1 do 8 kamer w zależności od dostępnych środków.

Może się okazać, że do rozpoczęcia prac w zakresie tego wniosku z budżetu obywatelskiego (oczywiście w przypadku wygrania wniosku), zostanie wykonany któryś z elementów przewidzianych tym projektem np. wykonanie zjazdów, wówczas chcielibyśmy rozszerzyć zakres monitoringu w ramach dostępnych przysługujących środków.

Uzasadnienie realizacji projektu

Na przepięknym osiedlu Gutkowie w 2019 r. został oddany do użytku ciąg dróg Ul. Żurawiej, Kresowej, Gościnnej, Perkoza i fragmentu Wołodyjowskiego. Łączą one całe osiedle pozwalając na długie spacery oraz zapewniają bezpieczną jazdę rowerem, hulajnogą czy też na rolkach. Do pełni szczęścia zabrakło jeszcze małego odcinka 300 metrów ul. Kordeckiego i fragmentu ulicy Kresowej.
Mieszkańcy ulic Kresowej i Kordeckiego założyli Społeczny Komitet Budowy Drogi i współfinansując inwestycję z Urzędem Miasta Olsztyna wykonali już pierwszy etap zawierający :
zakup projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, niwelację terenu i podniesienie skrzyżowania ulic Kordeckiego i Kresowej, nowoczesne oświetlenie LED, podbudowa z kruszywa.
W chwili składania tego wniosku jest wybrany jest wykonawca na II etap inwestycji obejmujący położenie kostki betonowej oraz ułożenie krawężników na w/w fragmencie drogi. Etap ten również jest współfinansowany przez mieszkańców. Brakuje jedynie chodnika i trawy.

Ogólnodostępność

Budowa ciągu pieszego zapewni uzupełnienie wykonanej niedawno dużej inwestycji. Przypomnę że w 2019 r. na osiedlu oddano do użytku ciąg dróg wraz z chodnikami. Niestety pominięto w samym środku fragment ok 300 m. Nasz projekt miał by właśnie wypełnić tą lukę i zapewnić spójną całość. Ta część Gutkowa (ul. Kordeckiego i Kresowa) odwiedzana jest przez wielu mieszkańców z całego osiedla oraz ich gości podczas licznych spacerów. Ciąg pieszy oczywiście jest ogólnodostępny dla wszystkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa ciągu pieszego wraz ze zjazdami z kostki betonowej.154 000 zł
2Zagospodarowanie terenów zielonych.8 400 zł
3Kamery monitoringu wraz z montażem i podłączeniem do sieci oraz tablicą informacyjną.16 000 zł
Łącznie: 178 400 zł