projekt nr 15

15. Remont i modernizacja nawierzchni ulicy Wańkowicza od skrzyżowania z ulicą Orłowicza do skrzyżowania z ul. Murzynowskiego.


Lokalizacja

Osiedle Nagórki, ulica Wańkowicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Orłowicza do skrzyżowania z ulicą  Murzynowskiego (przy pętli autobusowej).

Skrócony opis

Remont i modernizacja nawierzchni ulicy Wańkowicza od skrzyżowania z ulicą Orłowicza do skrzyżowania z ulicą Murzynowskiego. Realizacja ww. projektu rozwiąże problem złego stanu nawierzchni, korzyścią będzie bezpieczna jazda, poprawa estetyki osiedla, zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Nagórki. W konsekwencji poprawi się komfort życia mieszkańców, a osiedle zyska wizerunkowo.

Opis projektu

Remont i modernizacja nawierzchni ulicy Wańkowicza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Orłowicza do skrzyżowania z ulicą  Murzynowskiego (przy pętli autobusowej).z zabezpieczeniem nowoczesnych i bezpiecznych przejść dla pieszych.
       Ulica Wańkowicza jest główną i najdłuższą arterią komunikacyjną w centrum osiedla Nagórki. Od czasu budowy ciągu sieci handlowych na obrzeżach Nagórek (Galeria Warmińska, Auchan, Leroy Merlin, Carrefour itp.) natężenie ruchu pojazdów samochodowych przez osiedle wzrosło kilkakrotnie. Droga jest wyeksploatowana. Aktualny stan techniczny ww. ulicy dramatycznie uległ pogorszeniu. Dziury, wyrwy, wykruszenia i nierówności nawierzchni oraz skruszałe pobocze stanowią zagrożenie nie tylko dla ruchu drogowego, ale również dla pieszych, głównie mieszkańców Nagórek podążających do pobliskiego kościoła parafialnego, szkół, przedszkoli, sklepów i innych obiektów użyteczności publicznej, jak również pensjonariuszy ośrodka dla niewidomych i dziennych domów opieki społecznej.
Realizacja opisanego wyżej przedsięwzięcia spełniłoby piorytetową potrzebę mieszkańców jaką jest bezpieczeństwo w miejscu, w którym się żyje, funkcjonuje, po prostu mieszka.

Uzasadnienie realizacji projektu

Stan techniczny ulicy Wańkowicza w ostatnim okresie dramatycznie uległ pogorszeniu. Dziury, wyrwy, wykruszenia i nierówności nawierzchni oraz skruszałe pobocze stanowią zagrożenie nie tylko dla ruchu drogowego, ale również dla pieszych, głównie mieszkańców Nagórek. Remont głównej arterii komunikacyjnej Nagórek rozwiąże problem złego stanu nawierzchni, korzyścią będzie bezpieczna jazda, poprawa estetyki osiedla, zwiększy się bezpieczeństwo pieszych. Osiedle zyska wizerunkowo.

Ogólnodostępność

Tak.
Zrealizowanie ww. projektu spełniałoby podstawową zasadę Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego jaką jest ogólnodostępność, Remont nawierzchni głównej drogi osiedla Nagórki zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na poprawę wizerunku osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont i modernizacja nawierzchni ulicy Wańkowicza wraz poboczem i przejściami dla pieszych223 687 zł