projekt nr 10

10. Wymiana nawierzchni chodników przy ulicy Grabowskiego


Lokalizacja

Projekt realizowany będzie przy ulicy Stefana Grabowskiego. Kontynuacja wymiany nawierzchni po stronie numerów parzystych i rozpoczęcie wymiany po stronie numerów nieparzystych rozpoczynając od numeru 1.

Skrócony opis

Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodników w ciągu ulicy Stefana Grabowskiego. Kontynuacja prac po stronie numerów parzystych i rozpoczęcie prac po stronie numerów nieparzystych zaczynając od numeru 1. Należy również uwzględnić obniżenie podjazdów dla samochodów przy bramach wjazdowych do posesji.
Długość chodnika to ok 600 metrów bieżących.

Opis projektu

Projekt przewiduje wymianę nawierzchni chodników wraz z obniżeniem podjazdów dla samochodów przy bramach wjazdowych do posesji. Należy usunąć starą nawierzchnię i wymienić ją na nową. Długość nawierzchni to ok 600 mb.

Uzasadnienie realizacji projektu

Nawierzchnia chodników uległa znacznej degradacji na przestrzeni lat. Chodniki są nierówne, ze znaczą ilością ubytków co powoduje iż poruszanie się po nich jest bardzo niekomfortowe, wręcz niebezpieczne. Mieszkańcami ulicy są rodziny z dziećmi spacerujące z wózkami jak i osoby starsze dla których spacery po nierównych chodnikach stanowią niebezpieczeństwo. Realizacja projektu znacząco ułatwi bezpieczne przemieszczanie się mieszkańcom.

Ogólnodostępność

Projekt realizowany będzie na ogólnodostępnym terenie, z którego korzystają również mieszkańcy innych osiedli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana nawierzchni chodników ok. 600 mb170 000 zł
2Prace dodatkowe21 741 zł
Łącznie: 191 741 zł

Załączniki