projekt nr 28

28. Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby


Lokalizacja

Ulica Zagłoby, Obręb 153 Osiedle Oleńki, Olsztyn,

Skrócony opis

Przedmiotem zadania OBO jest dobudowa  fragmentu  ulicy Zagłoby do istniejącej drogi.

Opis projektu

Przedmiotem zadania OBO jest dobudowa  fragmentu  ulicy Zagłoby do istniejącej drogi, na odcinku ok. 50 mb. (przy  posesji nr 20 i 22,  rysunek w załączeniu). Jest to odcinek drogi publicznej, który w przyszłości łączył się będzie  z ulicą planowaną drogą biegnącą od skrzyżowania ulic Kresowej i Wołodyjowskiego w kierunku ulicy Nowobałtyckiej. Ten odcinek  ulicy Zagłoby jest najbardziej zniszczony z całej, tymczasowej i jedynej drogi dojazdowej od ulicy Żurawiej do posesji mieszkańców ulic Zagłoby, Kmicica i Wołodyjowskiego.  Na tym odcinku ulicy leżą w dwóch rzędach  płyty tzw. jąby, które miały pełnić tymczasowo drogę utwardzoną, a  które są tam już 20 lat, lecz  na skutek intensywnego ruchu pojazdów m.in. ciężarowych uległy uszkodzeniu i przemieszczeniu się, co spowodowało powstanie zapadlin. Tą drogą poruszają się pieszo i samochodami mieszkańcy do swoich domów, których jest już około 60, i których wciąż przybywa.  
Ten odcinek ulicy posiada media.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ułatwienie dotarcia służbom, mieszkańcom Olsztyna i  ulic Zagłoby, Kmicica i Wołodyjowskiego do  posesji. Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez ZDZiT Olsztyn na utrzymanie i naprawę nawierzchni tego odcinka ulicy Zagłoby. Zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców związanej z pyleniem  wywołanym przez przejeżdżające pojazdy.  

Ogólnodostępność

Ogólnodostępność  - Droga publiczna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt20 000 zł
2Roboty budowlane159 362 zł
Łącznie: 179 362 zł