projekt nr 107

107. Zielona ulica Tadeusza Kościuszki


Lokalizacja

Zachodnia strona ulicy Tadeusza Kościuszki od nr 26 do nr 34.

Skrócony opis

Urządzenie miejsc zielonych w ciągu ulicy Tadeusza Kościuszki pomiędzy ul. Kętrzyńskiego a Placem Pułaskiego.

Opis projektu

1. Zakup i montaż dużych donic betonowych na drzewa wraz z posadzeniem niskich drzew liściastych wzdłuż na chodniku po zachodniej stronie ulicy Tadeusza Kościuszki od nr 26 do nr 34, w miejscach, gdzie nie są wyznaczone miejsca postojowe, a szerokość chodnika pozwala na montaż donic z drzewami, przy krawędzi z jezdnią:
- przed wejściem do sklepu "Świat Firan" (nr 26),
- przed wejściem głównym do budynku nr 28,
- przed wejściem głównym do budynku nr 30,
- przed zablokowanym wjazdem w bramę, przed budynkiem nr 32.

2. Zakup i montaż dużych donic betonowych podłużnych, o wysokości 0,5-0,8 m i długości 1 m, wraz z posadzeniem niskiej roślinności kwietnej, w miejscach, gdzie nie są wyznaczone miejsca postojowe, a szerokość chodnika pozwala na montaż donic z drzewami, przy krawędzi z jezdnią:
- pomiędzy proponowanym drzewem przed wejściem do sklepu "Świat Firan" a słupem trakcji tramwajowej,
- przed wejściem do lokalu użytkowego w budynku nr 30 mieszczącego się po lewej stronie budynku (biuro rachunkowe),
- przed wejściem do budynku nr 34, pomiędzy znakami drogowymi D-1 i D-6.

Uzasadnienie realizacji projektu

1. Zwiększenie atrakcyjności tej części ulicy. Po zachodniej stronie ulicy Kościuszki na ww. odcinku brak uporządkowanej zieleni miejskiej.
2. Wyeliminowanie nielegalnego parkowania na ww. odcinku ulicy Kościuszki. Za skrzyżowaniem z ul. Kętrzyńskiego znajduje się znak B-35 z wyłączeniem oznaczonych miejsc postojowych. Oznaczone znakami pionowymi i poziomymi miejsca postojowe kończą się na wysokości budynku nr 26 (sklep "Świat Firan").
3. Utworzenie odrobiny zacienionej przestrzeni.

Ogólnodostępność

Zadanie realizowane w całości na gruntach miejskich, w przestrzeni publicznej. Z infrastruktury korzystać mogą wszyscy mieszkańcy miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż 4 donic betonowych na niskie drzewa liściaste, wraz z urządzeniem zieleni.12 000 zł
2Zakup i montaż 3 mniejszych donic betonowych, wraz z urządzeniem zieleni.3 900 zł
Łącznie: 15 900 zł