projekt nr 102

102. Bezpieczne Redykajny - Remont nawierzchni jezdni ulicy Hozjusza wraz z opaską


Lokalizacja

Ulica Hozjusza osiedle Redykajny

Skrócony opis

Remont nawierzchni ulicy Hozjusza na osiedlu Redykajny

Opis projektu

Kontynuacja robót remontowych nawierzchni ulicy Hozjusza wraz z opaską ujętych w OBO na 2021 rok
Szczegółowy zakres robót naprawczych zawarty jest w kompleksowej dokumentacji przebudowy ulicy Hozjusza będącej w posiadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich UM w Olsztynie

Uzasadnienie realizacji projektu

Remont nawierzchni ulicy Hozjusza poprawi bezpieczeństwo mieszkańców osiedla i nie tylko. Poprawi komfort jazdy wszystkim uzytkownikom jezdni.

Ogólnodostępność

Naprawa nawierzchni ulicy Hozjusza służyć będzie wszystkim  użytkownikom jezdni , zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kontynuacja robót z OBO 2021166 181 zł
2Dokumentacja projektowa i kosztorysowa znajduje się w UM Wydział Inwestycji Miejskich
Łącznie: 166 181 zł