projekt nr 66

66. Mazurski Dziedziniec: las w środku miasta- żywy mural i ekologiczna, w 100% przepuszczalna nawierzchnia


Lokalizacja

Olsztyn, ul. Mazurska, część działek nr 223/5 i 410/2 w obr. 72, stanowiących własność Gminy Olsztyn

Skrócony opis

Eko dziedziniec wśród retro kamienic.
Zrewitalizowana przestrzeń stanie się centrum spotkań, zielonym i estetycznym przystankiem dla mieszkańców miasta. Poprzez wyeliminowanie wyspy ciepła zwiększy się komfort życia a wody opadowe zasilą wody gruntowe, oszczędzając zabytkowe kamienice, odciążając miejski system kanalizacji deszczowej i regenerując zasoby źródeł naturalnych.

Opis projektu

Rewitalizacja podwórka:
PROJEKT TECHNICZNY- opracowany w zakresie niezbędnym do szczegółowej wyceny oraz wymaganych prawem uzgodnień.
MAŁA ARCHITEKTURA- 2 lub 3 ławki w narożnikach podwórka, przed przedszkolem, tam gdzie będzie to możliwe. Lokalizacja będzie wynikać z projektu.
NASADZENIA- głownie bylinowe, niewymagające w utrzymaniu, jako dopełnienie wymiany nawierzchni, tam gdzie będzie to możliwe, zgodnie z projektem.
MURAL- wykonany przez olsztyńskich artystów (chcemy skontaktować się z Wydziałem Sztuki UWM, Liceum Plastycznym i inicjatywą „Olsztynstreetart”) , obsadzony bluszczem i przetykany zmieniającym się z porami roku winobluszczem- lokalizacja w złączniku graficznym nr 3, 3a, 3c
NAWIERZCHNIA- przepuszczalna dla wód opadowych, z wykorzystaniem istniejącej trylinki lub kratki betonowej, przerośniętych trawą. Podbudowa według schematu zawartego w opracowaniu „Katalog dobrych praktyk. Zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych” Wrocław 2017, oprac. przez zespół specjalistów Uniwersytetu  Przyrodniczego we Wrocławiu, na zamówienie Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Wrocławia (załącznik graficzny nr 2).  
Link do opracowania: https://www.zzm.wroc.pl/userdata/katalog_dobrych_praktyk/159419510423.pdf
Typ nawierzchni ilustruje załącznik graficzny nr 2a
Idea miasta- gąbki- link: http://obserwatorium.miasta.pl/miasto-gabka-czyli-jak-wycisnac-wiecej-korzysci-z-naszych-miast/

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt będzie kontynuacją działań programu Podwórka z Natury 2021. W bieżącym roku siłami mieszkańców wykonamy dwa kąciki rekreacyjne z ławeczkami i nasadzeniem krzewów i drzew oraz uporządkujemy miejsce gromadzenia odpadów. Aby uzyskać pełny i skończony charakter, niezbędna jest wymiana nawierzchni na całej powierzchni podwórka, zgodnie z ideą miasta gąbki. Teren zrewitalizowany w taki sposób pozwala na retencję wody i zapobiega zalaniom przy intensywnych opadach. Chcemy, aby ta część Olsztyna była ucieleśnieniem idei opisanej w załączonym artykule, a podkreśli to jeszcze żywy mural, który tematyką  nawiąże do miast zielonych, ekologicznych i przepuszczalnych, czyli takich w których wszyscy chcemy mieszkać
Obecnie podwórko, mimo lokalizacji w centrum miasta jest zaniedbane i odstrasza. Widzimy w nim świetny potencjał do zielonego miejsca spotkań, miejsca wytchnienia i relaksu. Zrewitalizowane podwórko będzie zachęcało do dbania o nie i inspirowało do kolejnych inicjatyw sąsiedzkich.

Ogólnodostępność

Wskazany teren jest publiczny i ogólnodostępny, jak również  jest jednym z częściej odwiedzanych podwórek w okolicy. Korzystają z niego nie tylko mieszkańcy okolicznych kamienic, znajduje się tu również przedszkole i świetlica środowiskowa. Przestrzeń naszego podwórka jest też łącznikiem i przejściem pomiędzy ulicami Mazurską i Kajki. Będzie więc stanowić przytulny, zielony zakątek, nie tylko dla mieszkańców, ale stanie się również oazą do odsapnięcia dla przypadkowych przechodniów, w zwartej zabudowie ulicy Mazurskiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt15 000 zł
2Mała architektura (ławki, stojaki rowerowe)3 500 zł
3Nasadzenia na obrzeżach i koło ławek (byliny, pnącza)3 500 zł
4Mural o tematyce ekologicznej we wnętrzu podwórka (na ścianie szczytowej budynku przy ul. Mazurskiej 15a )10 000 zł
5Wykonanie ok. 650 m² nawierzchni przepuszczalnej dla wody opadowej, przerośniętej trawą162 000 zł
Łącznie: 194 000 zł

Załączniki