projekt nr 27

27. NOWOCZESNA BIBLIOTEKA NAD JEZIOREM


Lokalizacja

Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 4
al. Przyjaciół 15
10-147 Olsztyn

Skrócony opis

MBP Filia nr 4 jest najmniejszą, a także najstarszą biblioteką w mieście, w 2020 roku skończyła 70 lat. Biblioteka jest bardzo ważnym miejscem na mapie osiedla, a także obowiązkowym punktem odwiedzin w życiu jego mieszańców. Biblioteka musi nadążyć za potrzebami swoich gości, jak również nie pozostawać w tyle względem innych placówek edukacyjnych XXI wieku. Naszym celem jest ją uatrakcyjnić!

Opis projektu

MBP Filia nr 4 jest najmniejszą, a także najstarszą biblioteką w mieście, w 2020 roku skończyła 70 lat. Biblioteka jest bardzo ważnym miejscem na mapie osiedla, a także obowiązkowym punktem odwiedzin w życiu jego mieszańców. Po zamknięciu biblioteki przy ulicy Grunwaldzkiej, Filia 4 stała się również azylem dla mieszkańców tego sąsiadującego osiedla. Ponadto, ze względu na bardzo atrakcyjny księgozbiór, a także wyjątkowy charakter (położenie nad jeziorem i domową atmosferę), Filia 4 przyciąga czytelników z całego miasta.

Filia 4 jest jedynym miejscem na osiedlu, które zapewnia kulturalną aktywizację seniorów poprzez organizowanie spotkań z literaturą, a także jedynym miejscem które oferuje pozalekcyjne zajęcia dla dzieci, podczas których promowane jest czytelnictwo i szeroko pojęta kultura i sztuka.

Ważne cele Filii 4 to:
· popularyzacja wśród mieszkańców osiedla Nad Jeziorem Długim biblioteki jako nowoczesnego i atrakcyjnego miejsca spotkań, lektury oraz dyskusji, a także edukacji i rozrywki
· organizowanie zajęć oraz konkursów dla dzieci, młodzieży i seniorów, które uwzględniają ich potrzeby i tym samem wpływają na ich rozwój
· czynna współpraca i budowanie relacji z osiedlowymi przedszkolami i szkołami

W ramach OBO biblioteka obrała za cel zakup nowości wydawniczych (książek oraz audiobooków), a także materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, tj. projektor, laminarka, materiały plastyczne.

Uzasadnienie realizacji projektu

Z uwagi na atrakcyjność osiedla, staje się ono bardzo popularne. Wzrasta zatem liczba jego mieszkańców, pojawiają się nowe rodziny z dziećmi. W związku z tym rośnie grono czytelników oraz ich oczekiwania względem wyposażenia biblioteki.
Biblioteka musi nadążyć za potrzebami swoich gości, jak również nie pozostawać w tyle względem innych placówek edukacyjnych XXI wieku. Niezbędny jest zatem zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia umożliwiającego nowoczesne i atrakcyjne prowadzenie zajęć. Bardzo ważne jest aby młodzi czytelnicy również w bibliotece obcowali z nowymi technologiami i utożsamiali je z literaturą i czytaniem. Niezwykle istotne jest też stworzenie nowoczesnego miejsca dla seniorów, którzy często na co dzień mają bardzo mało aktywności i czują się wykluczeni.
Mając do dyspozycji odpowiednie narzędzia, biblioteka mogłaby w pełni wykorzystywać swój potencjał i realizować zadania statutowe na wysokim poziomie, pozyskując coraz większą liczbę zainteresowanych mieszkańców.

Ogólnodostępność

Biblioteka nr 4, jako filia Miejskiej Biblioteki Publicznej świadczy bezpłatne usługi dla wszystkich zainteresowanych ofertą osób. Zakupione artykuły, tj. książki oraz materiały plastyczne i dydaktyczne mają służyć wszystkim, którzy chcą skorzystać z biblioteki i wziąć udział w zajęciach i spotkaniach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1systematyczny zakup nowości wydawniczych11 000 zł
2projektor oraz ekran do projektora2 500 zł
3laminarka A3 oraz folia do laminarki400 zł
4nagrody za udział w konkursach500 zł
5materiały plastyczne do zajęć600 zł
Łącznie: 15 000 zł