projekt nr 56

56. Grajmy w siatkówkę! - Sportowe Zatorze w Koperniku


Lokalizacja

Boisko sportowe położone na terenie należącym do III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie
Nr obrębu 21, nr działki 4/1
Powierzchnia działki - 6820 w m kw.

Skrócony opis

Na terenie należącym do III LO w Olsztynie, obok budynku szkoły przy ulicy Sybiraków 3 zostanie zmodernizowane boisko do koszykówki (wygrane w głosowaniu mieszkańców Olsztyna w OBO 2021).  Na w/w terenie znajduje się również miejsce na kolejne boisko, tym razem do siatkówki, które będzie służyło bezpłatnie mieszkańcom Zatorza i całego Olsztyna. Dzięki temu powstanie mini kompleks sportowy ZATORZA.

Opis projektu

Na terenie należącym do III LO w Olsztynie, obok budynku szkoły przy ulicy Sybiraków 3 i boiska do koszykówki (budowa zostanie sfinansowana i zrealizowana do końca 2021 roku dzięki wygranemu projektowi w OBO 2021 - Grajmy w koszykówkę!) zostanie zmodernizowana dalsza część terenu sportowego w postaci boiska do siatkówki. Na w/w terenie znajduje się asfaltowe boisko, aby można było z niego bezpiecznie korzystać niezbędna jest modernizacja, dzięki czemu powstanie mini kompleks sportowy, który będzie służył również mieszkańcom Zatorza i całego Olsztyna.
Aby zrealizować to zadanie trzeba wykonać następujące prace:
Usunąć starą, asfaltową nawierzchnię.
Zainstalować niezbędny dla funkcjonowania boiska drenaż.
Położyć właściwy rodzaj nawierzchni.
Zainstalować odpowiednie wyposażenie - słupki.
Zabezpieczyć teren odpowiednim płotem i piłkołapami.
Właściwie oznakować teren boiska.
Wybudować trybunę, ławeczki oraz dojście do boiska.
Podłączyć boisko pod miejski monitoring w celu zapobieżenia dewastacji obiektu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Boisko III LO w Olsztynie to świetna lokalizacja. Mimo niesprzyjającej nawierzchni, całe rodziny popołudniami w ciągu tygodnia korzystają z obiektu, który szkoła posiada. Kiedy przychodzi weekend na boisku widać graczy od rana do zmroku.
Nigdzie w okolicy nie ma boiska do siatkówki, a widać, że jest duże zainteresowanie mieszkańców. Boisko ma dogodne położenie – znajduje się tuż przy przystanku ZDZIT , co ułatwia dotarcie tu zainteresowanym. Przy szkole znajduje się parking samochodowy, zatem można też dojechać własnym transportem.
Realizacja projektu przyniesie ogromne korzyści społeczności lokalnej. Przede wszystkim wymiana nawierzchni zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników. Wyeliminuje niechciane kontuzje wynikające ze zbyt twardego podłoża.
Ponadto przyczyni się do aktywizacji sportowej mieszkańców Olsztyna, spopularyzuje siatkówkę oraz pozwoli wykształcić nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu. W dłuższej perspektywie wpłynie korzystnie na zdrowie olsztynian.

Ogólnodostępność

Boisko będzie dostępne dla mieszkańców Olsztyna bez żadnych ograniczeń w dni powszednie od godz. 16:00 do zmroku, natomiast w weekendy przez cały dzień, zgodnie z regulaminem funkcjonowania boiska.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt techniczny27 000 zł
2Boisko z nawierzchnia poliuretanową200 000 zł
3Ogrodzenie43 000 zł
4Trybuna, chodniki, place i dojścia 70 000 zł
5Roboty ziemne25 000 zł
6Odwodnienie, oświetlenie, monitoring.70 000 zł
7Rezerwa inwestycyjna65 000 zł
Łącznie: 500 000 zł