projekt nr 48

48. Kastracja kotów wolno bytujących oraz kastracja i chipowanie zwierząt właścicielskich


Lokalizacja

Lecznice na terenie Olsztyna

Skrócony opis

Projekt zakłada kastrację kotów wolno bytujących oraz kastrację i chipowanie zwierząt właścicielskich z terenu Olsztyna w kilku wybranych lecznicach weterynaryjnych.

Opis projektu

Projekt zakłada kastrację kotów wolno bytujących i właścicielskich z terenu Olsztyna w wybranych lecznicach weterynaryjnych. Obejmuje kastrację kotek i kocurów, suk i psów, opiekę weterynaryjną w lecznicy po zabiegu i przechowanie do momentu, kiedy możliwe będzie wypuszczenie zwierząt w miejsce bytowania lub odbiór przez właścicieli. Koty wolno żyjące dostarczane będą do lecznic przez społecznych opiekunów/ karmicieli lub organizacje pozarządowe mające w statucie zapis o ograniczaniu bezdomności zwierząt. Koty po zabiegu będą znakowane przez widoczne nacięcie lewego ucha, zwierzęta właścicielskie zostaną zachipowane z rejestracją w ogólnopolskiej bazie danych. W przypadku większego wykorzystania funduszy z jednej z grup i ryzyka niewykorzystania dostępnych środków u drugiej będzie możliwość przesunięcia brakujących kwot.

Uzasadnienie realizacji projektu

Kastracja jest jedyną skuteczną i humanitarną metodą ograniczenia populacji zwierząt. Wiele miast od lat wspiera podobne inicjatywy z doskonałym efektem (zał. nr 1 i 2). Przykładem jest Myszków, w którym miejski program kastracji i chipowania realizowany w latach 2012 do 2014 zaowocował spadkiem liczby bezdomnych psów ze 164 do 81 zaś wydatki gminy na ten cel zmalały ze 164 000 zł do 81 000 (zał. nr 3 i 4). Ograniczenie rozrodu to mniejsza ilość zwierząt w schronisku, zwierzęcej niedoli i większe szanse na adopcję.
Część podolsztyńskich gmin w ubiegłych latach finansowała kastrację psów i kotów, w tym właścicielskich. Od wielu lat olsztyńskie schronisko wykonuje zabiegi kastracji, ale skala problemu jest ogromna a zwierzęta narażone na choroby zakaźne. Kastracja w lecznicach weterynaryjnych zapewnia lepsze warunki i opiekę dla zwierząt. Ograniczenie liczebności bezdomnych zwierząt to wymierne korzyści dla miasta, które na utrzymanie schroniska przeznacza ogromne środki.

Ogólnodostępność

tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Kastracja + chipowanie 75 psów – średnia kwota 330 zł24 750 zł
2Kastracja + chipowanie 32 suk – średnia kwota 780 zł24 960 zł
3Kastracja 104 kocurów wolnożyjących x 120 zł 12 480 zł
4Kastracja + chipowanie 65 kocurów właścicielskich x 190 zł12 350 zł
5Kastracja 62 kotek wolnożyjących x 180 zł11 160 zł
6Kastracja + chipowanie 52 kotek właścicielskich x 250 zł13 000 zł
7Akcja promocyjna- plakaty ulotki1 300 zł
Łącznie: 100 000 zł