projekt nr 48

48. Kastracja kotów wolno bytujących oraz kastracja i chipowanie zwierząt właścicielskich


Lokalizacja

Lecznice na terenie Olsztyna

Skrócony opis

Projekt zakłada kastrację kotów wolno bytujących oraz kastrację i chipowanie zwierząt właścicielskich z terenu Olsztyna w kilku wybranych lecznicach weterynaryjnych.

Opis projektu

Projekt zakłada kastrację kotów wolno bytujących i właścicielskich z terenu Olsztyna w wybranych lecznicach weterynaryjnych. Obejmuje kastrację kotek i kocurów, suk i psów, opiekę weterynaryjną w lecznicy po zabiegu i przechowanie do momentu, kiedy możliwe będzie wypuszczenie zwierząt w miejsce bytowania lub odbiór przez właścicieli. Koty wolno żyjące dostarczane będą do lecznic przez społecznych opiekunów/ karmicieli lub organizacje pozarządowe mające w statucie zapis o ograniczaniu bezdomności zwierząt. Koty po zabiegu będą znakowane przez widoczne nacięcie lewego ucha, zwierzęta właścicielskie zostaną zachipowane z rejestracją w ogólnopolskiej bazie danych. W przypadku większego wykorzystania funduszy z jednej z grup i ryzyka niewykorzystania dostępnych środków u drugiej będzie możliwość przesunięcia brakujących kwot.

Uzasadnienie realizacji projektu

Kastracja jest jedyną skuteczną i humanitarną metodą ograniczenia populacji zwierząt. Wiele miast od lat wspiera podobne inicjatywy z doskonałym efektem (zał. nr 1 i 2). Przykładem jest Myszków, w którym miejski program kastracji i chipowania realizowany w latach 2012 do 2014 zaowocował spadkiem liczby bezdomnych psów ze 164 do 81 zaś wydatki gminy na ten cel zmalały ze 164 000 zł do 81 000 (zał. nr 3 i 4). Ograniczenie rozrodu to mniejsza ilość zwierząt w schronisku, zwierzęcej niedoli i większe szanse na adopcję.
Część podolsztyńskich gmin w ubiegłych latach finansowała kastrację psów i kotów, w tym właścicielskich. Od wielu lat olsztyńskie schronisko wykonuje zabiegi kastracji, ale skala problemu jest ogromna a zwierzęta narażone na choroby zakaźne. Kastracja w lecznicach weterynaryjnych zapewnia lepsze warunki i opiekę dla zwierząt. Ograniczenie liczebności bezdomnych zwierząt to wymierne korzyści dla miasta, które na utrzymanie schroniska przeznacza ogromne środki.

Ogólnodostępność

tak

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kastracja + chipowanie 75 psów – średnia kwota 330 zł24 750 zł
2Kastracja + chipowanie 32 suk – średnia kwota 780 zł24 960 zł
3Kastracja 104 kocurów wolnożyjących x 120 zł 12 480 zł
4Kastracja + chipowanie 65 kocurów właścicielskich x 190 zł12 350 zł
5Kastracja 62 kotek wolnożyjących x 180 zł11 160 zł
6Kastracja + chipowanie 52 kotek właścicielskich x 250 zł13 000 zł
7Akcja promocyjna- plakaty ulotki1 300 zł
Łącznie: 100 000 zł