projekt nr 24

24. Park osiedlowy Dajtki 3


Lokalizacja

osiedle Dajtki, pomiędzy ulicą Siewną, Żytnią i Pszenną, obr. 117 dz. 200/1; 227; 228; 177/22; 177/21; 177/19; 177/20; 177/29 oraz na działce nr 444/3 i fragmencie działki 54 obręb 117

Skrócony opis

Park osiedlowy Dajtki 3 to kontynuacja projektu z poprzedniej edycji OBO. Chcemy połączyć tereny zielone w jeden uporządkowany park osiedlowy. Tegoroczna edycja zakłada kontynuację realizacji idei w jego najbliższej lokalizacji jak i doświetlenie terenu Parku Dajtki 1 położony jest na działce nr 444/3 i fragmencie działki 54 obręb 117 zgodnie z projektem który został wykonany w ramach OBO w 2020r.

Opis projektu

Park osiedlowy Dajtki 3 to kontynuacja projektu z poprzedniej edycji OBO. Chcemy połączyć tereny zielone w jeden uporządkowany park osiedlowy. Tegoroczna edycja zakłada kontynuację realizacji idei w jego najbliższej lokalizacji jak i doświetlenie terenu Parku Dajtki 1 położony jest na działce nr 444/3 i fragmencie działki 54 obręb 117 zgodnie z projektem który został wykonany w ramach OBO w 2020r. Centrum osiedla powinno dawać możliwość spotkań, odpoczynku czy czynnej i biernej rekreacji jego mieszkańcom. Uporządkowany teren pozwala mocniej docenić miejsce, w którym mieszkamy. Projekt zakłada jego realizację z jak największym udostępnieniem terenu również osobom niepełnosprawnym.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem realizacji projektu jest oddanie mieszkańcom osiedla przestrzeni zielonej, która w ostatnich latach została mocno zaniedbana oraz pozostaje nie wykorzystana. To okazja do zorganizowania sieci niewielkich skwerów połączonych ze sobą w jeden większy osiedlowy park dający mieszkańcom osiedla oraz miasta możliwość spędzenia czasu na spacerach lub podczas biernego odpoczynku poza domem. W poprzednich edycjach OBO wygrał projekt centralnego skweru osiedlowego. Tegoroczna edycja zakłada kontynuację realizacji idei w jego najbliższej lokalizacji jak i doposażenie oraz doświetlenie terenu Parku Dajtki 1 zlokalizowanego na działce nr 444/3 i fragmencie działki 54 obręb 117 zgodnie z projektem, który został wykonany w ramach OBO w 2020 r.

Ogólnodostępność

Projekt zakłada kontynuację parku w centrum osiedla. Na tym etapie mają zostać wykonane następujące zadania:
-uporządkowanie i remont istniejących nawierzchni i wykonanie ciągów pieszo rowerowych
-uporządkowanie terenu ze śmieci i zaniedbanych roślin oraz ich elementów
-nasadzenia uzupełniające istniejącą zieleń
-montaż małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, stojaki na rowery oraz elementów rekreacji czynnej, rzeźby (obeliski), tablice itp
-wykonanie oświetlenia
-wykonanie projektu i kosztorysu urządzenia terenu

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont (uporządkowanie) nawierzchni istniejącej, wytyczenie i wykonanie ciągów pieszo-rowerowych100 000 zł
2Uporządkowanie terenu i nasadzenia bylin, krzewów, itp8 000 zł
3Mała architektura np ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, rzeźby (obelisk), tablice informacyjne, urządzenia rekreacyjne w tym siłownie na wolnym powietrzu13 202 zł
4Projekt i i kosztorys urządzenia terenu5 000 zł
5Oświetlenie parku zgodnie projektem bez szafki elektrycznej (skrzynki) oraz posadowienienie toru przeszkód na dz. 443/3 i 54 obr. 117 teren parku Dajtki 155 000 zł
6Oświetlenie6 000 zł
Łącznie: 187 202 zł