projekt nr 45

45. Zakup i montaż dwóch kaczkomatów sprzedających pokarm dla ptactwa


Zdjęcie do projektu Zakup i montaż dwóch kaczkomatów sprzedających pokarm dla ptactwa

Lokalizacja

1. Plaża nad Jeziorem Długim.
2. Rejon kładki "Żubra".

Skrócony opis

Zakup i montaż dwóch kaczkomatów i tablic edukacyjnych o prawidłowym karmieniu ptaków nad jeziorem długim w Olsztynie.

Opis projektu

Montaż urządzeń roboczo zwanych kaczkomatami, mających za zadanie podawać małe porcje karmy dla dzikich ptaków (przykładowy skład konsultowany z ornitologami: pszenica , słonecznik czarny , kukurydza , kanar , proso , owies bezłuski) składającą się z nasion wydzielanych w małych porcjach po wrzuceniu monety. Proponowane miejsca to plaża nad jeziorem Długim oraz rejon kładki "Żubra", gdzie najczęściej gromadzą się ptaki wodne (kaczka krzyżówka, łabędzie) oraz ludzie je dokarmiający.Niestety mieszkańcy dokarmiają ptaki,  niewłaściwą karmą (najczęściej chleb). Zadanie ma na celu umożliwienie dokarmiania ptaków w sposób właściwy oraz edukację społeczeństwa w tym zakresie. Jednocześnie kaczkomaty gwarantują, że wydawane porcję nie będą na tyle duże by nie przekarmiać  ptaków. Kaczkomaty można wyłączać na okres letni i uruchamiać na okres jesieni-zimy. Ważny elementem powinno być również montaż tablic edukacyjnych informujących jaka karma jest właściwa dla jakiego ptaka oraz czym grozi karmienie np.: chlebem (skręt kiszek, osłabienie odporności, biegunka, śmierć ptaka). Dlatego obok kaczkomatów powinny być zamontowane tablice edukacyjne oraz w miejscach karmienia. Kaczkomaty jako urządzenia są już montowane w wielu miastach np.: Warszawie, i Poznaniu. Projekt obejmuje jednorazowy zakup zapasu karmy, potem opłaty za korzystanie umożliwią już finansowanie kolejnych zapasów.

Uzasadnienie realizacji projektu

Od wielu lat obserwujemy niewłaściwy sposób dokarmiania ptaków zamieszkujących w mieście. Dokarmianie już wpłynęło na zachowania ptaków np.: łabędzie nie odlatują na zimę tylko zimują w rejonie akwenów miejskich, ze względu na łatwo dostępną bazę pokarmową. Jednocześnie pożywienie jakie te ptaki otrzymują jest nie właściwe z powodu niewłaściwego składu, bazujące nie naturalnych składnikach tylko przetworzonych, zdarza się nawet żywność zepsuta (spleśniałe chleby). Obecnie brak jest właściwej informacji i świadomości mieszkańców w tym względzie, dlatego lepiej wskazać właściwy sposób przez podanie informacji oraz umożliwienie otrzymania właściwej karmy bezpośrednio w miejscu bytowania zwierząt.

Ogólnodostępność

Urządzenia będą ogólnodostępne w przestrzeni publicznej, dla mieszkańców osiedla, oraz innych spacerowiczów korzystających z infrastruktury miasta przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Racjonalnym jest umożliwienie zakupu karmy w okresie jesienno-zimowym. Tablice stanowiące integralną część, będą spełniać swoje funkcje przez cały rok.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1kaczkomaty 2 sztuki20 000 zł
2Projekt tablicy2 000 zł
3Tablica edukacyjna - 2 sztuki3 000 zł
41 tona karmy na rozruch1 500 zł
Łącznie: 26 500 zł

Załączniki