projekt nr 82

82. ,,Zielono Mi” Nieco większy ,,Park Kieszonkowy” Niech połączą nas Drzewa


Lokalizacja

Lokalizacja
Teren zielony w rejonie skrzyżowanie ulic Kanta, Witosa i Krasickiego - teren wokół stawku – okolice adresów ul. Kanta 42a, 42, 44, 48, 52, 54, 56; teren działek nr 125-34/2 i 125-35; oraz fragmenty działek nr 125-63/1, 63/2, 63/5, 64/4, 100/2;

Skrócony opis

Modernizacja i Adaptacja zielonego terenu przestrzeni publicznej wraz z regeneracją Oczka Wodnego - rejon ulic Kanta-Witosa-Krasickiego-Bajkowe-Mroza

Opis projektu

Uporządkowanie terenu placu zabaw – wraz z nową nawierzchnią amortyzującą upadki w okolicy konstrukcji, utwardzenie i budowa powszechnie uczęszczanych ścieżek oraz zakup ławek, uporządkowanie gospodarki wodnej terenu - odwodnienie terenu i bagrowanie - pogłębienie i oczyszczenie istniejącego stawku; proponujemy alejki parkowe po śladzie istniejących i powszechnie wykorzystywanych dojściach w kierunku szkoły SP 34 (w tym dawnej SP32) - (od budynków Kanta 42a, 42 – do budynków Kanta 52 – 54), a także budowa połączenia z przystankiem tramwajowym Kanta na działce nr 125-64/4, 125-100/2 oraz na działce nr 125-63/1 od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego);
Uzupełnienie terenu o konstrukcje dla młodszych dzieci  - linowa sieć rozpięta w sztywnych konstrukcjach o różnych kształtach i wielkościach oraz dla osób dorosłych i starszych zakup kolejnych zestawów do ćwiczeń siłowni pod chmurką. Należałoby pozostawić istniejące elementy placu zabaw do koszykówki czy piłki siatkowej  - z możliwością ich modernizacji.
Nowe nasadzenia drzew iglastych, krzewów zimozielonych i np. owocowych: agrestu, białej, czarnej i czerwonej porzeczki, maliny, jeżyny czy aronii czarnoowocowej, pigwowca japońskiego, jagody kamczackiej - na wzór ogrodu smaków;
Coraz więcej miast zakłada ogrody deszczowe - Specjaliści od klimatu i niebiesko-zielonej infrastruktury przekonują, że ogrody deszczowe to nie chwilowa moda, ale konieczność. Należy zatrzymywać jak najwięcej wody opadowej na miejskich terenach zielonych i odpowiednio ją zagospodarować. Najlepszym sposobem mogą być różne formy ogrodów deszczowych i niecek trawiastych. W wielu ośrodkach miejskich powstało kilkadziesiąt ogrodów deszczowych (w gruncie i w pojemnikach), niecki retencyjne, łąki kwietne itd. Specjalne gatunki roślin – hydrofitowe, czyli szczególnie wodnolubne - upodobanie wody spowoduje, że ogród deszczowy chłonie deszczówkę nawet o 40 proc. skuteczniej niż zwyczajny, poczciwy trawnik.
Skupienie w jednej przestrzeni roślin do zadań specjalnych jak np. knieć błotna, krwawnica pospolita, żywokost lekarski, sadziec konopiasty, tatarak zwyczajny, czy strzałka wodna spowoduje, że ogród będzie zbiornikiem retencyjnym, ale też mini oczyszczalnią, która znakomicie oczyści wodę deszczową. W ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie np. działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa etc.
W roku 2005 roku wykonano tu regulację oczka wodnego lecz od tego czasu systematycznie zarasta. Proponujemy usunięcie części zieleni celem poprawienia aspektu ekologicznego, uregulowanie brzegów co zapewni bezpieczeństwo i estetykę.

Uzasadnienie realizacji projektu

Osiedla ubożeją w zieleń, co jest spowodowane starzeniem się drzewostanu oraz pracami inwestycyjnymi. Ten projekt daje szansę na uzupełnienie zadrzewienia oraz stworzenie ciekawej przestrzeni przyjaznej do życia. Zieleń, drzewa i krzewy to nie tylko czystsze powietrze - to również obniżenie temperatury chodników i ulic w upalny dzień, to także mała retencja - zatrzymywanie jakże cennej wody opadowej w systemach korzeniowych oraz w liściach. Dzięki nowym nasadzeniom odchodzimy od wizji miasta będącego wyłącznie betonową pustynią. Nasadzenia nie powodują powstawania dodatkowych barier architektonicznych a zieleń w tkance miejskiej funkcjonuje ponad podziałem na osoby pełnosprawne i niepełnosprawne, starsze i młodsze. Nowe trasy alejek spacerowych najmłodsi wykorzystają do nauki jazdy na małych rowerkach czy rolkach - ułożenie chodników z kostki bez fazy zapewni ciszę mieszkańcom sąsiadującyc bloków, starsze osoby zdobędą miejsce do spacerów i zwiększenia aktywności w przyjaznym terenie.

Ogólnodostępność

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy w wieku od 1 do 101 lat, teren jest w pełni ogólnodostępny, położony jest na nieruchomościach Gminy Olsztyn, znajduje się w publicznej przestrzeni miejskiej – prowadzi do niego urządzony w ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego nowy oświetlony ciąg pieszo-rowerowy, w pobliżu kończą trasę linie tramwajowe nr 1 i 2.  Bardzo duży teren ma szansę stać się skromnym parkiem.  Realizacja projektu sprawi, że mieszkańcy zyskają uporządkowaną przestrzeń. Jest to teren wieńczący bardzo długą ścieżkę spacerową, biegnącą od rejonu zabudowań ulicy Piotrowskiego i ulicy Janowicza, Mroza i dalej ścieżką spacerowo-rowerową wzdłuż starych okazałych drzew, będących pod ochroną - do ulicy Kanta tuż obok Tramwajowego Przystanku Końcowego Kanta. W ostatnim czasie uzupełniono teren o nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonano siłownię pod chmurką, która cieszy się dużą popularnością, utwardzono i oświetlono ciąg pieszo rowerowy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Odwodnienie terenu, Bagrowanie – regeneracja oczka wodnego 80 000 zł
2Utwardzenie alejek pieszych – kostką bez fazy120 000 zł
3Nowe nasadzenia i inne koszty według potrzeb50 000 zł
4Zakup ławek, konstrukcji placu zabaw i siłowni pod chmurką 50 000 zł
Łącznie: 300 000 zł