projekt nr 25

25. Ścieżka spacerowo-rowerowa wraz z projektem "Osiedlowego Parku Zacisze"


Lokalizacja

Park będzie znajdował się na nieruchomościach obręb 160 działki o nr 2/245, 2/19, 2/247, 41/2, 40/7.

Skrócony opis

Przedmiotem zadania będzie wykonanie ścieżki spacerowo rowerowej wraz z dokumentacją projektową "Osiedlowego Parku Zacisze"

Opis projektu

Przedmiotem zadania będzie wykonanie ścieżki spacerowo rowerowej wraz z dokumentacją projektową "Osiedlowego Parku Zacisze"

Uzasadnienie realizacji projektu

Ścieżka spacerowo-rowerowa będzie kontynuacją działań rozpoczętych przez Gminę Olsztyn polegających na budowie zbiorników retencyjnych położonych przy ul. Antonowicza i Bukowskiego. Pozwoli na skomunikowanie już istniejącego ciągu pieszego wokół fontanny z ul. ks. Edmunda Friszke. Realizacja projektu pozwoli na zaplanowanie budowy całego kompleksu parkowego. Ponadto ścieżka spacerowa ma pozwolić na lepszą komunikację osób zarówno z ograniczeniami ruchowymi jak i osób z wózkami dziecięcymi.

Ogólnodostępność

Projekt ma zakładać dostęp do parku dla wszystkich osób w tym niepełnosprawnych. Zlokalizowany jest na gruntach Gminy Olsztyn przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń urządzoną. Park będzie przeznaczony zarówno dla mieszkańców osiedla jak i wszystkich chętnych mieszkańców Olsztyna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Mapa do celów projektowych2 000 zł
2Koncepcja zagospodarowania terenu na nieruchomościach bręb 160 działki o nr 2/245, 2/19, 2/247, 41/2, 40/720 000 zł
3Projekt architektoniczno-budowlany na nieruchomościach obręb 160 działki o nr 2/245, 2/1970 000 zł
4Projekt techniczny ścieżki położonej na nieruchomości obręb 160 działka o nr 2/2454 000 zł
5Kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne z podziałem na etapy10 000 zł
6Wykonanie ścieżki spacerowo-rowerowej ok 85 mb121 884 zł
Łącznie: 227 884 zł