projekt nr 28

28. Remont nawierzchni chodnika (wymiana) ul. Smętka


Lokalizacja

ul. Smętka

Opis projektu

- rozbiórka zniszczonych nawierzchni chodnika wraz z demontażem uszkodzonych krawężników
- ustawienie nowych krawężników - na przejściach dla pieszych ustawić krawężniki wtopione
- ustawić nowe obrzeża trawnikowe
- ułożyć nową nawierzchnię chodnika z kostki polbrukowej o gr. 6 cm na podsypce cem. piaskowej z uzupełnieniem uprzednio ewentualnych ubytków w istniejącej podbudowie
- dokładne uformowanie nawierzchni przy urządzeniach uzbrojenia (zabudowa skrzynek ulicznych, zasuw, wpustów ulicznych itp.)
- odwiezienie zużytych elementów nawierzchni (płyt chodnikowych krawężników) dp utylizacji

Uzasadnienie realizacji projektu

Poprawi wygląd estetyczny ciągu pieszego, zlikwidowane zostaną ubytki w nawierzchni oraz nierówności co zlikwiduje zagrożenia dla pieszych (upadki, skręcenia nóg itp). Inwalidzi będą mogli bezpiecznie poruszać się na wózkach.

Ogólnodostępność

Zapewni to możliwość czerpania korzyści z efektów projektu poprzez mieszkańców osiedla Grunwaldzkie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt techniczny2 500 zł
2Rozbiórka z utylizacją starej nawierzchni i wykonanie noweg chodnika170 000 zł
3Pomiar geodezyjny powykonawczy1 500 zł
Łącznie: 174 000 zł