projekt nr 7

7. Remont skrzyżowania ulicy Borowej i Erdmanowej na osiedlu Podleśna


Lokalizacja

Działka obręb 15 nr 229, przy ul. Erdmanowej przy Cmentarzu Komunalnym i osiedlu na ul. Borowej

Skrócony opis

Wykonanie remontu ulicy Erdmanowej raz Borowej na odcinku około 50 metrów w zakresie skrzyżowania ulic wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, oraz budową lewostronnego chodnika o szerokości 1,5 m z kostki betonowej i obrzeżami w obszarze skrzyżowania. Określenie przedmiotu zadania stanowi załącznik nr 1 do wniosku.

Opis projektu

Wykonanie remontu ulicy Erdmanowej raz Borowej na odcinku około 50 metrów w zakresie skrzyżowania ulic wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, oraz budową lewostronnego chodnika o szerokości 1,5 m z kostki betonowej i obrzeżami w obszarze skrzyżowania. Określenie przedmiotu zadania stanowi załącznik nr 1 do wniosku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Obecnie droga ma zniszczoną nawierzchnię asfaltową i szutrową stanowią zagrożenie dla jej użytkowników. Korzystają z niej zarówno mieszkańcy osiedla przy ul. Borowej, jak i osoby odwiedzające Cmentarz Komunalny przy ul. Poprzecznej. Trakt jest niebezpieczny dla jego użytkowników, bez chodników. Dodatkowo ulica jest zalewana przy najmniejszych opadach.

Ogólnodostępność

Remont polega na wykonaniu drogi publicznej dostępnej dla każdego jej użytkownika na nieruchomości Miasta Olsztyna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt budowlany20 459 zł
2Remont jezdni o szerokości 4,5 m110 000 zł
3Budowa chodnika 1,5 m22 000 zł
4Wykonanie kanalizacji72 000 zł
Łącznie: 224 459 zł

Załączniki