projekt nr 77

77. Remont nawierzchni osiedlowych ciągów pieszych i schodów, osiedlowego paringu oraz stworzenie miejsca wypoczynkowego na osiedu Kormoran


Lokalizacja

działka 10/7, obręb 75, własność Gminy Olsztyn w administracji ZDZiT, ul. Dworcowa (dotyczy ciągów pieszych. schodów i miejsca wypoczynku)
działka 23/2, obręb 75, własność Gminy Olsztyn (dotyczy schodów)
działka 10/6, obręb 75, własność Gminy Olsztyn w trwałym Zarządzie ZDZiT (dotyczy osiedlowego, ogólnodostępnego parkingu)
działka 63/1, obręb 75, własność Gminy Olsztyn w trwałym Zarządzie ZDZiT (dotyczy osiedlowego, ogólnodostępnego parkingu)

Skrócony opis

Remont nawierzchni osiedlowych ciągów pieszych i schodów, osiedlowego paringu oraz stworzenie miejsca wypoczynkowego na osiedu Kormoran

Opis projektu

Przedmiot zadania:
-remont ciągów pieszych polegających na wymianie starych płytek chodnikowych oraz starej nawierzchni asfaltowej na nową nawierzchnię z kostki brukowej w istniejącym i częściowo nowym przebiegu ciągów pieszych o szerokości 1,5 m wraz z obrzeżem,
-remont schodów polegający na wymianie nawierzchni obu schodów i starej poręczy przy jednych schodach na nowe oraz zamontowanie poręczy przy drugich schodach, a także wykonanie na obu schodach podjazdów dla wózków,
-remont nawierzchni osiedlowego parkingu polegający na ułożeniu płyt ażurowych na istniejącej konstrukcji parkingu. Obecna konstrukcja jest odpowiednia, nigdy nie zapadała się, tylko jej wierzchnia część jest mocno zniszczona-wykruszona i nierówna. Nie ma potrzeby rozbijania starej konstrukcji, która ma prawie 40 lat i dotychczas jest nienaruszona. Nawierzchnia parkingu może być również wykonana z betonu. W ramach miejsc parkingowych dwa miejsca przeznaczyć dla osób niepełnosprawnych.
- Stworzenie w miejscu starych, od wielu, wielu lat nieużywanych, zniszczonych, porośniętych chwastami piaskownic miejsca wypoczynku. Prace polegałyby na wykonaniu klombu z nasadzeniami z dwóch donic wraz z ich obmurowaniem. Likwidację trzeciej donicy i wykonanie ścieżki wokół klombu z kostki brukowej oraz postawienie trzech ławek.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ciagi piesze, schody oraz nawierzchnia parkingu osiedlowego powstały w latach 80-tych i do chwili obecnej nie były remontowane. Znajdują się w bardzo złym stanie technicznym. Płytki chodnikowe są mocno zniszczone, popękane a nawet połamane. Schody są zniszczone, nierówne, nie mają podjazdów dla wózków. Kwalifikują się więc do wymiany. Wystające nierówności stwarzają zagrożenie dla użytkowników, w szczególności dla osób starszych, dzieci i osób niepełnosprawnych poruszających się o kulach czy przy pomocy balkoników, wózków. Nawierzchnia parkingu jest w bardzo złym stanie technicznym. Liczne dziury, ubytki, wykruszenia i nierówności nawierzchni stanowią zagrożenie nie tylko dla ruchu drogowego, ale również pieszych. Remont cięgów pieszych i parkingu rozwiąże problem złego stanu nawierzchni, zwiększy bezpieczeństwo pieszych i ułatwi poruszanie się.Wykonanie dekoracyjnego klombu i postawienie wokół niego kilku ławek stworzy mieszkańcom miejsce do przyjemnego odpoczynku.

Ogólnodostępność

Z ciągów pieszych i schodów korzystają mieszkańcy bloków przy ulicy Dworcowej 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48A, 50, 52, 54, 58 oraz Żołnierskiej 41, a także dzieci z pobliskiego przedszkola i szkoły, oraz wiele osób przemieszczających się do pobliskiego parku, placu zabaw, Szpitala Dziecięcego, Szpitala Wojewódzkiego, do przystanku autobusowego i Centrum Handlowego Wiktor, bowiem ciągi traktowane są jako skrót od ulicy Piłsudskiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ciągi piesze 92 633 zł
2Schody20 000 zł
3Miejsce wypoczynku15 000 zł
4Parking110 000 zł
Łącznie: 237 633 zł

Załączniki

Mapki