projekt nr 16

16. Wybieg dla psów - osiedle Podgrodzie


Lokalizacja

Wybieg w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 25,5 x 35,5 (o powierzchni ok. 9 a) znajdować się będzie w północnej części działki nr 12/14 w obrębie 60 - przy ulicy Barczewskiego między budynkiem bloku przy ulicy Polnej 1 a budynkiem bloku przy ulicy Korczaka 16. Jest to obecnie zarośnięta nieużytkowana łąka oddzielona od budynków mieszkalnych drzewami i skarpą. W związku z takim umiejscowieniem psie aktywności nie powinny dokuczać okolicznym mieszkańcom, jednocześnie zapewniając dostęp wszystkim mieszkańcom osiedla. Wybieg nie zakłóca uczęszczanego ciągu komunikacyjnego, ani nie odbiera możliwości korzystania ze skarpy do zjazdów na sankach. Występowanie pojedynczych drzew w tej części działki jest także korzystne dla urozmaicenia terenu wybiegu.

Skrócony opis

Na Podgrodziu każdy właściciel psa zna łąkę między ulicą Polną a Korczaka. To niepisany psi wybieg pośród chaszczy i wysokich traw. Czas uporządkować ten teren i stworzyć prawdziwy, profesjonalny psi park, który będzie bezpieczny zarówno dla psów, jak i mieszkańców. Niech to będzie miejsce spotkań czworonożnych przyjaciół i ich właścicieli.

Opis projektu

Wybieg stanowić będzie teren zamknięty, a osoby na nim przebywające zobligowane będą do przestrzegania regulaminu.

Dla zapewnienia pełni bezpieczeństwa teren zostanie ogrodzony w wysokości 1,50m, z podwójnym wejściem (przedsionkiem).

W ramach przedsięwzięcia zorganizowany zostanie tor agility oraz urządzenia przeznaczone do psich sportów takie jak: kładki, tunele, drążki, obręcze do przeskoków, równoważnie, itp.

Na terenie wybiegu ustawione zostaną także ławki oraz dystrybutory woreczków i kosze na śmieci.

Na terenie wybiegu zostaną umieszczone 2 latarnie ledowe z czujnikiem ruchu - kosztorys i projekt został skonsultowany ze ZDZiT.

Teren pod projekt będzie skoszony i w miarę potrzeby wyrównany. Docelowo zasiana tam będzie całościowo trawa. Utrzymanie w ciągu roku ograniczać się będzie przede wszystkim do regularnego koszenia trawy, opróżniania koszy oraz ewentualnego nadzoru zużywania się sprzętów i okazjonalnej konserwacji.

Uzasadnienie realizacji projektu

Teren łąki pomiędzy ul. Polną a ul. Korczaka zwłaszcza w okolicy ul. Barczewskiego to miejsce nieużywane, zarośnięte i oddzielone od mieszkańców bloków wysoką roślinnością. Jest to teren chętnie wykorzystywany do spożywania alkoholu, co czyni tę okolicę mało atrakcyjną i wręcz niebezpieczną. Ta część zieleni uczęszczana jest także przez właścicieli psów do wybiegania i trenowania swoich pupili. Organizacja profesjonalnego wybiegu zagwarantuje możliwość swobodnego i bezpiecznego dla mieszkańców osiedla puszczenia psa bez smyczy, zaś zagospodarowanie przestrzeni rozwiąże problem niepożądanych zgromadzeń z alkoholem. Dodatkowo będzie to miejsce spotkań sprzyjających socjalizacji zwierząt i integracji ich właścicieli. Sprzęty do psich sportów będą wspierały prawidłowy rozwój oraz umożliwiały profesjonalny trening zwierząt. Utworzenie miejsca dedykowanego psom odciąży pobliskie boisko dla dzieci, do tej pory używane jako dziki wybieg oraz zapewni czystość w okolicy.

Ogólnodostępność

Obiekt będzie dostępny bezpłatnie i całodobowo dla każdego mieszkańca.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt oświetlenia + postawienie 2 latarni wraz z przyłączem do sieci 34 000 zł
2przygotowanie terenu (wyrównanie, utwardzenie i zasianie trawy)80 000 zł
3budowa ogrodzenia 25 000 zł
4wyposażenie psiego wybiegu + montaż75 000 zł
Łącznie: 214 000 zł