projekt nr 101

101. Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - bouldery)


Lokalizacja

Osiedle Wojska Polskiego. Park Jakubowo. Istniejący plac z trawnikiem w sąsiedztwie siłowni plenerowej. Szczegółowa lokalizacja na załączonej mapce

Skrócony opis

Przedmiotem zadania będzie zagospodarowanie istniejącego placu z trawnikiem w Parku Jakubowo przez wybudowanie sztucznego głazu do wspinania (boulderu) ..
Zostaną wybudowane minimum 3  konstrukcje w formie nieregularnych brył o różnych wysokościach. Najniższa (max.2,2m) dla dzieci, wyższa ( ok. 3m) dla osób średniozaawansowanych oraz 4-metrowa dla dla osób zaawansowanych z trasami dla dzieci.

Opis projektu

Przedmiotem zadania będzie zagospodarowanie istniejącego placu z trawnikiem w Parku Jakubowo przez wybudowanie sztucznego głazu do wspinania (boulderu) o powierzchni ok.80-90m2 .
Na powierzchni ok. 150m2 zostaną umieszczone minimum 3  konstrukcje w formie nieregularnych brył o różnych wysokościach. Najniższa (max.2,2m) dla dzieci, wyższa ( ok. 3m) dla osób średniozaawansowanych oraz 4-metrowa dla osób zaawansowanych uwzględniająca również trasy wspinaczkowe dla dzieci.
Bouldery będą pokryta panelami wspinaczkowymi ze zwiększonym tarciem  z materiału dopuszczonego do wykonywania tego typu ścianek, odpornych na działanie warunków atmosferycznych. W panelach będą osadzone nabijane gniazda, przewidziane do mocowania chwytów wspinaczkowych.
Zabezpieczenie ściany – wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół ścianki o powierzchni i grubości nawierzchni zależnej od wysokości upadku,  przewidzianej przepisami i normami dla tego typu urządzeń.

Uzasadnienie realizacji projektu

Kiedyś dzieci wspinały się po drzewach i bujały się na trzepakach. Te czasy jednak już minęły – dajmy im coś w zamian.
Teren parku Jakubowo przy ul.Wojska Polskiego jest miejscem idealnym do spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, lecz brakuje tam infrastruktury zachęcającej do aktywności fizycznej. W chwili obecnej w pobliżu znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz siłownia na wolnym powietrzu. Umiejscowienie w tym samym miejscu sztucznego głazu do wspinania stanowiłoby zarówno interesujący element architektoniczny jak i zachęciłoby spacerowiczów do innej aktywności fizycznej. W połączeniu z placem zabaw i siłownią miejsce to mogłoby stać się centrum spotkań młodzieży chcącej spędzać czas wolny inaczej niż przed komputerem.
Zabawa na boulderze polega na rozwiązaniu problemu „wdrapania” się na szczyt w kilku (mniej lub bardziej wymagających) ruchach. Ćwiczenia na boulderze rozwijają nie tylko mięśnie, ale również wspomagają umiejętność koordynacji i logicznego myślenia

Ogólnodostępność

Teren parku Jakubowo jest ogólnodostępny.  Projekt nie przewiduje ogrodzenia obiektu, więc będzie on dostępny dla wszystkich chętnych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu budowy kompleksu trzech ścian wspinaczkowych. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień19 000 zł
2Roboty budowlane. Wykonanie fundamentu ściany wspinaczkowej31 000 zł
3Roboty budowlane. Montaż konstrukcji ściany wspinaczkowej68 000 zł
4Roboty budowlane, Montaż poszycia ściany wspinaczkowej oraz chwytów. Przekazanie dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej wraz z naniesionymi zmianami do Państwowego Zasobu Geodezyjnego22 000 zł
Łącznie: 140 000 zł