OBO 2021: liczymy punkty

Wtorek, 20 października 2020

Za nami kolejny etap VIII edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakończyło się głosowanie mieszkańców, teraz czas na zliczenie punktów z kart, jakie wypełnili mieszkańcy.

Nieco ponad dwa tygodnie - od 1 do 16 października - trwało głosowanie w najnowszej odsłonie budżetu obywatelskiego w stolicy Warmii i Mazur. Mieszkańcy mogli wybierać z niemal stu projektów, jakie zostały dopuszczone do tego etapu.

Spośród wszystkich propozycji, 25 dotyczyło zadań ogólnomiejskich, pozostałych 71 to projekty osiedlowe. Pomysły dotyczyły wielu dziedzin życia - m.in. inwestycji, kultury, pomocy zwierzętom.

-Drogą elektroniczną wpłynęło do nas ponad 10 tys. kart - informuje dyrektor Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego, Aneta Szpaderska. - W systemie mamy zarejestrowanych już ponad 26 tys. głosów na projekty miejskie i ponad 22,5 tys. na projekty osiedlowe. Do wprowadzenia pozostają jeszcze głosy, które wpłynęły na tradycyjnych, papierowych kartach.

Na każdej karcie można było wpisać do trzech projektów. Oznaczało to przyznanie odpowiednio trzech, dwóch lub jednego punktu. Te z zadań, które uzyskają największą ich liczbę, zostaną zrealizowane w następnym roku.

Tegoroczny budżet obywatelski to ponad 6,5 mln złotych. W przypadku projektów ogólnomiejskich pula to dwa mln zł.  Na zadania osiedlowe przeznaczono ponad 4,5 mln złotych, które zostały podzielone w zależności od liczby mieszkańców. Najwięcej do dyspozycji będą mieć Jaroty (ponad 318 tys. zł), najmniej – Kortowo (prawie 158 tys. zł).

Wyniki głosowania poznamy 2 listopada.
Powrót