OBO2022: czas na ocenę projektów

Czwartek, 1 lipca 2021

Przez dwa miesiące - od 1 maja - czekaliśmy na pomysły mieszkańców stolicy Warmii i Mazur, jakie chcieliby zrealizować w naszym mieście. Łącznie do trwającego OBO przygotowanych i złożonych zostało ok. 140 wniosków.

- Czekamy jeszcze na projekty, które ewentualnie mogą do nas dotrzeć tradycyjną pocztą lub zostały złożone np. w siedzibach rad osiedli - informuje Katarzyna Zarecka z Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego.

Spośród pomysłów, które już dotarły do ratusza niemal 40 to propozycje miejskie, pozostałe dotyczą zadań osiedlowych. 117 wnioskodawców przekazało swoje pomysły za pośrednictwem Internetu.

- Każdy ze złożonych wniosków musi przejść ocenę formalną i merytoryczną - wyjaśnia dyrektor Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego, Aneta Szpaderska. - 24-osobowy Zespół Opiniujący sprawdzi m.in. koszt projektu, czas jego realizacji, planowaną lokalizację oraz czy projekty nie nakładają się na już realizowane lub planowane. 

Przed oceną merytoryczną Zespół Koordynujący sprawdzi czy wnioski spełniają wymagania formalne. Ocena zgłoszonych projektów potrwa do końca sierpnia, natomiast głosowanie jest zaplanowane na dni od 15 września do 3 października. 25 października poznamy wybrane przez olsztynian pomysły, które będą realizowane w 2022 roku.

W tym roku limit OBO wynosi ponad 6,5 mln złotych. Dwa miliony to kwota, jaka jest przeznaczona na realizację projektów miejskich, za pozostałą wykonywane będą zadania osiedlowe.

 

Z wszystkimi dopuszczonymi do oceny merytorycznej projektami będzie się można zapoznać na stronie www.glosujobo.olsztyn.eu

 

Cieszę się, że mieszkańcy wszystkich naszych osiedli złożyli swoje propozycje, rekordzistą jest osiedle Podgrodzie, gdzie złożono ich aż 10! – dodaje Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Powrót