projekt nr 1

1. Monitoring strefy rekreacyjnej za blokiem przy ul. Pana Tadeusza 2


Lokalizacja

Strefa rekreacyjna stworzona w ramach poprzednich edycji OBO za blokiem przy ul. Pana Tadeusza 2.

Skrócony opis

Dzięki poprzednim edycjom OBO, za blokiem przy ul. Pana Tadeusza 2 powstała strefa rekreacyjna dla mieszkańców miasta. Prócz drewnianej wiaty, ławeczek i hamaków, w miejscu starego „beton placu” pojawiły się alejki oraz nasadzenia. W trosce o nowe miejsce, które stało się atrakcją osiedla, proponuję montaż kamery, która zostanie podłączona do systemu monitoringu miejskiego.

Opis projektu

Projekt „Monitoring strefy rekreacyjnej za blokiem przy ul. Pana Tadeusza 2” obejmuje:
1. Zakup kamery obrotowej (lub innej).
2. Montaż kamery na jednej z latarni przy strefie rekreacyjnej – na wysokości drewnianej wiaty.
3. Podłączenie nowej kamery do systemu monitoringu miasta (dokumentacja techniczna, światłowód itp.).
Kilka lat temu, przy ulicy Dworcowej (na wysokości wjazdu z ulicy do budynku START) była zamontowana kamera, która była częścią monitoringu miejskiego. Z informacji uzyskanych w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie, nie ma przeciwskazań, aby wykorzystać stare łącza do montażu nowej kamery.

Uzasadnienie realizacji projektu

Montaż nowej kamery nie tylko ułatwi kontrolę nad nową inwestycją (kamera zawsze działa trochę "odstraszająco" na potencjalnych wandali), ale także poprawi bezpieczeństwo wypoczywających w Parku Kusocińskim.

Ogólnodostępność

Monitoring obejmie swoim zasięgiem nie tylko strefę rekreacyjną za blokiem przy ul. Pana Tadeusza lecz także sporą część Parku Kusocińskiego (plac zabaw dla dzieci, ławeczki oraz alejki, którymi chętnie spacerują mieszkańcy miasta). Montaż nowej kamery nie tylko ułatwi kontrolę nad nową inwestycją, ale także poprawi bezpieczeństwo wypoczywających w Parku Kusocińskim.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup kamery, montaż, podłączenie światłowodu, dokumentacja techniczna 30 000 zł