projekt nr 6

6. WYKONANIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WRAZ ZE ZJAZDEM NA WÓZKI I ROWERY ŁĄCZĄCEGO ULICĘ ANDERSA Z ULICĄ SUCHARSKIEGO


Lokalizacja

Działki: 93/3 obręb 118; 96/39 obręb 118; 106/7 obręb 118 - wg planu sytuacyjnego

Skrócony opis

WYKONANIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WRAZ ZE ZJAZDEM NA WÓZKI I ROWERY ŁĄCZĄCEGO ULICĘ ANDERSA Z ULICĄ SUCHARSKIEGO

Opis projektu

Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego ze schodami terenowymi i zjazdem na rowery i wózki łączącego ulicę Andersa z  ulicą Sucharskiego o łącznej długości ok. 130 mb wraz z modernizacją oświetlenia. Ciąg pieszo - rowerowy o długości 77 m i szerokości 2m; ciąg pieszo - rowerowy o długości 53 m i szerokości 3m; schody terenowe; pochylnia na wózki i rowery; lampy oświetleniowe; mostek nad ciekiem wodnym z balustradami obustronnymi.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ciąg pieszo - rowerowy skomunikuje ze sobą ulicę Andersa z ulicą Sucharskiego; umożliwi szybkie przejście mieszkańcom osiedla Generałów do przystanku tramwajowego oraz autobusowego. ciąg jest głównym łącznikiem pomiędzy osiedlem Generałów a przystankiem autobusowym na ul. Sikorskiego. Wskazany ciąg stanowi komunikację dla ponad 4000 mieszkańców osiedla Generałów. Obecny prowizoryczny ciąg pieszy wykonany jest z płyt drogowych. Schody terenowe znajdują się w złym stanie technicznym i są niebezpieczne. Płyty są popękane, zapadnięte, ciąg jest słabo oświetlony, co uniemożliwia jego bezpieczne użytkowanie.

Ogólnodostępność

Lokalizacja projektu na terenie miejskim ogólnodostępnym między ulicą Andersa i Sucharskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1PROJEKT TECHNICZNY12 000 zł
2WYKONANIE CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO ZE SCHODAMI; POCHYLNIAMI ORAZ MODERNIZACJĄ OŚWIETLENIA214 306 zł
Łącznie: 226 306 zł