projekt nr 9

9. Remont skrzyżowania ulicy Borowej i Erdmanowej na Osiedlu Podleśna


Lokalizacja

Projekt byłby wykonywany w działce będącej własnością Miasta (obręb 15 nr 229), która stanowi ul. Aliny Erdmanowej przy Cmentarzu Komunalnym i osiedlu na ul. Borowej.

Skrócony opis

Wykonanie remontu ulicy Erdmanowej oraz Borowej na odcinku ok. 50 m w zakresie skrzyżowania ulic wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, oraz budową lewostronnego chodnika o szerokości 1,5 m z kostki betonowej i obrzeżami w obszarze skrzyżowania. Określenie przedmiotu zadania stanowi załącznik nr 1 do Wniosku.

Opis projektu

Wykonanie remontu ulicy Erdmanowej oraz Borowej na odcinku ok. 50 m w zakresie skrzyżowania ulic wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, oraz budową lewostronnego chodnika o szerokości 1,5 m z kostki betonowej i obrzeżami w obszarze skrzyżowania. Określenie przedmiotu zadania stanowi załącznik nr 1 do Wniosku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Obecna droga ma zniszczoną nawierzchnię asfaltową i szutrową stanowiącą zagrożenie dla jej użytkowników. Korzystają z niej zarówno mieszkańcy Osiedla przy ul. Borowej, jak i osoby odwiedzające Cmentarz Komunalny przy ulicy Poprzecznej. Trakt jest niebezpieczny dla jego użytkowników, nieoświetlony, bez chodników. Dodatkowo ulica jest zalewana, przy najmniejszych opadach, co powoduje szkody.

Ogólnodostępność

Remont polega na wykonaniu drogi publicznej dostępnej dla każdego jej użytkownika na nieruchomości Miasta Olsztyna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt budowlany20 613 zł
2Remont jezdni o szerokości 4,5 m.120 000 zł
3Budowa chodnika 1,5 m20 000 zł
4Wykonanie kanalizaji (podłączenia)63 000 zł
Łącznie: 223 613 zł

Załączniki