projekt nr 16

16. Nowa droga do szkoły


Lokalizacja

Główna ulica Nagórek Melchiora Wańkowicza. Odcinek drogi przy bloku mieszkalnym Orłowicza 8

Skrócony opis

Poszerzenie wjazdu na teren szkoły podstawowej nr 25 od strony ulicy Wańkowicza oraz wymiana nawierzchni chodnika na kostkę brukową na odcinku bloku mieszkalnego Orłowicza 8

Opis projektu

Do zadań projektu będzie należeć:
1) Opracowanie projektu budowlanego.
2) Poszerzenie wjazdu na teren szkoły podstawowej nr 25 z 3,8m do 5,5m szerokości od strony ulicy Wańkowicza. Gdyby taka szerokość nie byłaby możliwa, poszerzyć wjazd na maksymalną szerokość jaka może być do zrealizowania.
3) Wymiana nawierzchni chodnika o długości 130 mb. i szerokości 3m na odcinku bloku mieszkalnego Orłowicza 8 w granicach działki nr 106-29/1 z porozumieniem z SM Nagórki.  W przypadku braku porozumienia pozostać przy 2,40m szerokości.

Uzasadnienie realizacji projektu

Od wielu lat na osiedlu Nagórki na ulicy Melchiora Wańkowicza tworzy się korek uliczny głównie w godzinach porannych ze względu na to, że mieści się tylko jeden samochód podczas wjazdu i wyjazdu z terenu szkoły. Projekt ten ma usprawnić ruch na głównej ulicy Nagórek, poszerzając wjazd, żeby mogły zmieścić się tam 2 samochody.  Projekt ma na celu również zmienić estetykę drogi oraz poprawić komfort poruszania się po chodniku przy bloku mieszkalnym Orłowicza 8, ponieważ znajduje się on w złym stanie.

Ogólnodostępność

Teren jest ogólnodostępny dla wszystkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie projektu budowlanego 10 000 zł
2Poszerzenie wjazdu na teren szkoły podstawowej nr 2580 000 zł
3Wymiana nawierzchni chodnika 125 000 zł
Łącznie: 215 000 zł

Załączniki