projekt nr 21

21. Remont chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8 i 10, częściowo 20 i 12, przy ul. Świtycz-Widackiej.


Lokalizacja

Chodnik i zatoki postojowe wzdłuż bloków Nr 8  i 10,  częściowo 20 i 12 przy ul. Świtycz-Widackiej. W skrócie można powiedzieć - ciąg komunikacyjny od jednego śmietnika, przy bloku nr 20 do drugiego, przy bloku nr 12.

Skrócony opis

Remont chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8  i 10,  częściowo 20 i 12, przy ul. Świtycz-Widackiej w Olsztynie

Opis projektu

Projekt obejmuje:
- zerwanie nawierzchni starego chodnika z 1988 r. i położenie nowej z polbruku.
- wyłożenie zatok postojowych polbrukiem
- demontaż trawnika (część samochodów parkuje na płytkach chodnikowych położonych na trawniku)
- wymiana starych krawężników przy chodniku i zatokach postojowych.
- modernizacja 2 śmietników i otoczenia wokół nich, gdyż chodnik i zatoki postojowe zaczynają się przy jednym śmietniku (blok nr 20), a kończą przy drugim (blok nr 12).

Uzasadnienie realizacji projektu

Chodnik jest zdewastowany, płyty chodnika są powykrzywiane i popękane. W takim stanie stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
Chodnik stanowi ciąg komunikacyjny do Przychodni Lekarskiej i innych obiektów użyteczności publicznej  (apteka, przedszkole, szkoła, biblioteka, szkoła muzyczna, sklepy, itp.)
Remont chodnika i zatok postojowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz wpłynie na poprawę estetyki ulicy i komfortu zamieszkiwania.

Ogólnodostępność

Chodniki oraz zatoki postojowe są ogólnodostępne. Z ciągu pieszego i miejsc parkingowych oprócz mieszkańców ww.bloków i osiedla Pieczewo korzystają również pacjenci Przychodni lekarskiej, położonej przy tej samej ulicy, przyjeżdżający z innych dzielnic miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont chodnika i zatok postojowych wzdłuż bloków Nr 8 i 10 częściowo 20 i 12, przy ul. Świtycz-Widackiej202 819 zł
2Modernizacja 2 śmietników10 000 zł
Łącznie: 212 819 zł