projekt nr 22

22. Lokalne teksty na scenę!


Lokalizacja

Olsztyński Teatr Lalek

Skrócony opis

Zadaniem projektu jest realizacja sceniczna dramatu wybranego spośród tekstów powstających od 4 lat w olsztyńskiej Pracowni Dramatu. Teksty lokalnych dramaturgów zostałyby najpierw przedstawione w formie otwartych czytań scenicznych, a następnie poddane pod głosowanie mieszkańców Olsztyna. Zwycięski tekst zostałby wystawiony na deskach OTL.

Opis projektu

Od czterech lat przy Olsztyńskim Teatrze Lalek działa Pracownia Dramatu. Skupieni w niej twórcy mają już na koncie sporo sukcesów w ogólnopolskich konkursach dramaturgicznych, jednak droga do realizacji scenicznych ich tekstów wciąż wydaje się daleka.
Nasz projekt składałby się z kilku etapów:
1. Selekcja tekstów najbardziej kwalifikujących się do wystawienia scenicznego, spośród wielu powstałych w trakcie istnienia Pracowni. Wybranych zostałoby około 5 - 7 tekstów.
2. Wybrane teksty zostałyby przedstawione publiczności w formie tzw. czytań performatywnych, odbywających się w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Wstęp na nie byłby wolny. Uczestniczący w czytaniach widzowie mogliby głosować na najciekawszy ich zdaniem tekst. Czytania i głosowanie obyłyby się w pierwszej połowie 2021 r.
3. Zwycięski dramat zostałby zrealizowany na deskach OTL jako pełnoprawna premiera i zagrany dla mieszkańców Olsztyna - obowiązywałyby darmowe wejściówki, przy odbiorze których należałoby potwierdzić fakt zameldowania w Olsztynie. Premiera odbyłaby się w drugiej połowie 2021 r.
4. Jeżeli spektakl okazałby się ciekawy artystycznie wszedłby na stałe do repertuaru OTL.

Uzasadnienie realizacji projektu

Olsztyn, pomimo ogromnego potencjału ludzkich zasobów w dziedzinie kultury, pozostaje na uboczu głównych nurtów działań kulturalnych. Tymczasem od paru lat związani z tym miastem dramaturdzy odnoszą sukcesy na forum ogólnopolskim, chociaż wciąż nie są znani na własnym podwórku. Celem projektu ma być promocja lokalnych dramaturgów a jednocześnie zaznajomienie mieszkańców Olsztyna z ich twórczością. Z pewnością przyczyni się to do budowania lokalnej tożsamości i zwiększy kulturalną ofertę miasta. Poprzez wciągnięcie mieszkańców w proces wyboru zwycięskiego tekstu liczymy na zwiększenie ich partycypacji w kulturalnym życiu miasta. Mając poczucie sprawstwa uczestnicy głosowania z pewnością przestaną postrzegać teatr czy szerzej kulturę jako zastrzeżoną dla wybranych elitarną rozrywkę, zamiast tego uświadamiając sobie, że do pewnego stopnia mogą współtworzyć oblicze współczesnej sztuki poprzez swoje wybory.

Ogólnodostępność

Czytania i pokazy spektaklu w ramach OBO byłyby ogólnodostępne dla wszystkich chętnych. Odbywałyby się w przestrzeniach Olsztyńskiego Teatru Lalek. Na spektakl obowiązywałyby darmowe wejściówki za potwierdzeniem faktu bycia zameldowanym w Olsztynie.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Honoria dla aktorów biorących udział w czytaniach performatywnych7 500 zł
2Honoraria dla reżyserów czytań performatywnych2 500 zł
3Bezzwrotna zaliczka na poczet tantiem dla autora tekstu wybranego do realizacji5 000 zł
4Koszta związane z obsługą głosowania2 000 zł
5Honoraria twórców spektaklu (reżyser, scenograf, kompozytor, choreograf)45 000 zł
6Koszta materiałów do wykonania scengrafii 15 000 zł
7Koszt kostiumów10 000 zł
8Promocja i reklama projektu8 000 zł
9Koszta zgrania dwóch niebiletowanych spektakli dla widzów z miasta4 400 zł
Łącznie: 99 400 zł