projekt nr 23

23. Święto ulicy Pana Tadeusza


Lokalizacja

Odcinek ulicy Pana Tadeusza, na długości pawilonu handlowego - budynek nr 6.

Skrócony opis

Trzy edycje Święta ulicy Pana Tadeusza pokazały jak potrzebna jest integracja lokalnego społeczeństwa. Organizowany przez Radę Osiedla "Pojezierze" letni festyn dla mieszkańców osiedla, ukazywał aktywności osiedlowych instytucji: szkół, przedszkoli, miejskiej biblioteki, Dziennego Domu Pomocy Społecznej czy osiedlowego klubu. Był też okazją do spotkań z dzielnicowymi Policji i Straży Miejskiej.

Opis projektu

Samorządowa Rada Osiedla "Pojezierze" zorganizowała trzy edycje "Święta ulicy Pana Tadeusza". To była znakomita forma poinformowania mieszkańców osiedla, że Rada istnieje i służy pomocą w sprawach dotyczących "naszego podwórka". To była również
okazja do przedstawienia swoich osiągnięć i oferty edukacyjnej przez szkoły czy przedszkola. Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" przedstawiał swoje aktywności a Miejska Biblioteka czy klub osiedlowy, przedstawiały swoją ofertę dla mieszkańców osiedla i całego miasta. Letni festyn, jakim było "Święto ulicy", to również okazja do spotkania się ze służbami mundurowymi - Strażą Miejską i z Policją. W rekreacyjnej atmosferze można było omówić mniej i bardziej istotne problemy życia na osiedlu "Pojezierze".
Organizowane z okazji "Święta ulicy Pana Tadeusza" konkursy i zawody sportowe, mobilizowały dzieci i młodzież, by uruchomić w sobie chęć rywalizacji.
Niestety, rok 2020 okazał się rokiem bez środków budżetowych przeznaczonych na takie działania a sytuacja spowodowana pandemią, nie pozwoliła nawet fizycznie zorganizować takiego wydarzenia, choćby nawet ze środków pozyskanych od sponsorów.
Bardzo chciałbym, żeby IV edycja "Święta ulicy Pana Tadeusza" okazała się wyjątkową: z wyjątkowym budżetem z miękkiego projektu OBO w kwocie 25 000 zł, który to budżet umożliwiłby zorganizowanie wielu konkursów i zawodów, które finał znalazłyby na scenie w czasie festynu np. 6 czerwca 2021 roku. A może udałoby się zaprosić na występ na scenie jakąś ogólnopolską gwiazdę pochodzącą z Olsztyna...  ;-)

Uzasadnienie realizacji projektu

Integracja lokalnej społeczności , tak ważna we współczesnych blokowiskach. To również promocja działań Rady Osiedla - zawsze pomocnej mieszkańcom osiedla. "Święto" to również przekazanie oferty lokalnych szkół i przedszkoli.

Ogólnodostępność

"Święto ulicy Pana Tadeusza" zawsze była festynem dla mieszkańców osiedla ale również dla wszystkich mieszkańców Olsztyna. Impreza miała charakter otwarty i nie była biletowana a odbywała się na wyłączonym z ruchu odcinku ulicy Pana Tadeusza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajęcie sceny wraz z obsługa techniczną5 000 zł
2Zorganizowanie, przeprowadzenie i nagrodzenie uczestników gier, zabaw i zawodów9 500 zł
3Poczęstunek dla uczestników "Święta" - kiełbasa z grilla, napoje3 000 zł
4Opłacenie występu "olsztyńskiej gwiazdy"5 000 zł
5Opłacenie dostępu do zaplecza technicznego - w tym dostęp do prądu oraz opłata ZAIKS1 000 zł
6Opłacenie zabezpieczenia medycznego500 zł
7Zorganizowanie oznakowania i środków technicznych do przeprowadzenia zmiany organizacji ruchu1 000 zł
Łącznie: 25 000 zł