projekt nr 13

13. Modernizacja boiska dla uczniów LO 1 i mieszkańców Olsztyna.


Lokalizacja

Adama Mickiewicza 6, 11-041 Olsztyn - betonowe boisko na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie.

Skrócony opis

Na terenie I LO w Olsztynie przy ulicy Adama Mickiewicza 6 znajduje się betonowe boisko, które po zmodernizowaniu będzie służyć w bezpieczny i atrakcyjny sposób mieszkańcom Olsztyna oraz uczniom LO 1 jako wielofunkcyjne boisko do koszykówki oraz siatkówki.

Opis projektu

Projekt przewiduje modernizację boiska i okalającego go terenu (droga ewakuacyjna i dojazdowa), który po remoncie w bezpieczny sposób będzie służył uczniom LO 1, mieszkańcom Śródmieścia i całego Olsztyna.

Wyodrębnia się następujące prace do zrealizowania zadania:

- rozebrać w całości zniszczoną asfaltową powierzchnię;

- wykonać odwodnienie - drenaż boiska;

- ułożyć nawierzchnię syntetyczną;

- wyposażyć obiekt w zestawy z konstrukcjami do gry w koszykówkę i do gry w siatkówkę;

- przygotowanie drogi ewakuacyjnej oraz drogi do parkingu z chodnikiem;

- wykonać / podłączyć oświetlenie boiska

- zamontować ławeczkę trenerską;

- oznakować płytę boiska;

- podłączyć obiekt do miejskiego monitoringu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Boisko znajduje się aktualnie w fatalnym stanie, korzystanie z niego może łatwo skończyć się kontuzją przy najmniejszym upadku, a z braku odpowiedniej infrastruktury uprawianie takich sportów jak siatkówka bądź koszykówka jest niemożliwe. Boisko znajduje się blisko centrum miasta, dlatego jego atrakcyjna lokalizacja przyciągnie wielu mieszkańców Olsztyna, którzy nie mają czasu bądź chęci jechania w dalsze okolice miasta. W dodatku boisko przyczyni się do promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców miasta oraz uczniów LO 1. Każda osoba będzie mogła korzystać z boiska latem oraz w godzinach popołudniowych zgodnie z regulaminem boiska.

Ogólnodostępność

Wyremontowane boisko będzie służyło nie tylko uczniom I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie, ale również każdemu mieszkańcowi Olsztyna według zasad regulaminu korzystania z boiska.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa20 000 zł
2Prace rozbiórkowe30 700 zł
3Podbudowa płyty boiska z obrzegowaniem obrzeżami betonowymi, odwodnieniem z przełączem do instalacji burzowej, instalacja oświetlenia, monitoring145 000 zł
4 Syntetyczna nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego z liniami oznaczeniowymi158 500 zł
5Roboty ziemne23 000 zł
6Ławeczka trenerska oraz śmietnik (pojemnik)2 000 zł
7Wyposażenie boiska do koszykówki i do gry w siatkówkę22 000 zł
8Droga ewakuacyjna i dojazdowa z kostki betonowej + rozbiórka starej, spękanej, z ubytkami nawierzchni betonowej33 800 zł
9Chodnik ograniczony z obrzeżami + rozbiórka starego, zniszczonego z fragmentami zużytej nawierzchni asfaltowej10 700 zł
10Ogrodzenia19 300 zł
11Rezerwa inwestycyjna35 000 zł
Łącznie: 500 000 zł