projekt nr 38

38. Remont nawierzchni chodników w ciągu ulicy Brzozowej


Lokalizacja

Olsztyn, osiedle Likusy, ul. Brzozowa od skrzyżowania z ulicą Świerkową w kierunku skrzyżowań z ulicą Sosnową oraz Akacjową, do końca.

Skrócony opis

Część chodników przy ul. Brzozowej na osiedlu Likusy powstała jeszcze w latach 60tych, po takim czasie wymagają gruntownego remontu i wymiany nawierzchni. Należycie wykonane chodniki pozwolą na bezpieczne dotarcie starszym mieszkańcom do sklepu, przystanku komunikacji miejskiej i przychodni, a rodzinom z dziećmi do parku i placu zabaw.

Opis projektu

Remont będzie polegał na rozebraniu istniejących pozostałości chodników a miejscami usunięcie krzaków i zarośli. Wykonaniu podbudowy, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej i wymianie krawężników.

Uzasadnienie realizacji projektu

Przy części posesji nawierzchnia chodników jest mocno wyeksploatowana, stanowi realne zagrożenie przy chodzeniu i uniemożliwia odśnieżanie w okresach zimowych, szczególnie jest to niebezpieczne dla dużej liczby starszych mieszkańców tego osiedla. Niektóre odcinki ul. Brzozowej w ogóle nie posiadają chodników a miejsca na nie przewidziane zarośnięte są krzewami lub chwastami, wymusza to wchodzenie na jezdnię pieszych, znacznie ogranicza szerokość drogi i widoczność podczas jazdy samochodem.

Ogólnodostępność

Nowe bezpieczne chodniki stanowić będą integralną część Olsztyńskiej sieci pieszych ciągów komunikacyjnych. Dodatkowo jako mieszkańcy obserwujemy, iż coraz częściej chodniki naszych  ulic stanowią uzupełnienie sieci tras rowerowych i traktów pieszych infrastruktury turystycznej jeziora Ukiel od ulicy Olimpijskiej do Bałtyckiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa 20 000 zł
2Prace rozbiurkowe i przygotowanie korytowania pod podbudowę chodników30 000 zł
3Wymiana krawężników wzdłuż ulicy i dojazdów do posesji30 000 zł
4wykonanie podbudowy 30 000 zł
5ułożenie nowej nawieżchni chodnikowej54 000 zł
Łącznie: 164 000 zł