projekt nr 40

40. Spotkajmy się w bibliotece. Poprawa infrastruktury i zbiorów biblioteki na Jarotach.


Lokalizacja

Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 6, ul. Jarocka 65, Osiedle Jaroty.

Skrócony opis

Miejsce realizacji projektu: MBP - filia nr 6, Os. Jaroty, ul. Jarocka 65.
Stworzenie przestrzeni dla społeczności do kreatywnych działań, sąsiedzkich inicjatyw oraz zwiększenia zaangażowania w życie kulturalne. Organizowanie spotkań autorskich, zajęć teatralnych, literackich, plastycznych i innych dla dzieci w nowym, funkcjonalnym otoczeniu i przy pomocy nowoczesnego sprzętu multimedialnego.

Opis projektu

Zadanie będzie realizowane w następujących etapach:
1. Aranżacja, prace remontowo-budowlane. Prace obejmowałyby m.in. malowanie i szpachlowanie ścian, sufitów, wymiany podłogi, drzwi i oświetlenia. Przebudowa pomieszczeń w celu stworzenia miejsca do organizacji imprez kulturalno-oświatowych.
2. Zakup mebli - planuje się m.in. zastąpienie starych regałów na nowe, zakup lady do obsługi klientów, krzeseł i stolików, przy których mogłyby odbywać się spotkania oraz zajęcia warsztatowe.
3. Zakup sprzętu multimedialnego i biurowego.
4. Zakup zbiorów multimedialnych.
5. Dostosowanie przestrzeni bibliotecznej do wytycznych IFLA i standardów europejskich.

Uzasadnienie realizacji projektu

Filia nr 6 cieszy się olbrzymią popularnością nie tylko wśród mieszkańców Jarot, ale także sąsiadujących osiedli oraz gmin: miesięcznie nawet do 4000 odwiedzających czytelników. Chętnie podejmuje współpracę z okolicznymi przedszkolami i szkołami. Popołudniami przychodzą tu seniorzy uczestniczący w licznych zajęciach warsztatowych i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi. Dzięki środkom z OBO znacznie podniósłby się standard oferowanych usług i moglibyśmy realizować działania dysponując odpowiednim sprzętem multimedialnym. Obecny stan infrastruktury biblioteki wymaga natychmiastowej poprawy i stanowi znaczną przeszkodę w codziennym użytkowaniu. Aby w pełni wykorzystać swój potencjał i by móc realizować swoje zadania statutowe na wysokim poziomie, potrzebne są środki finansowe, których wciąż brakuje w budżecie Biblioteki. Bez wsparcia środkami zewnętrznymi filia nie jest w stanie sprostać rosnącym potrzebom stale powiększającego się osiedla.

Ogólnodostępność

Filia nr 6 od lat jest jedną z najchętniej odwiedzanych bibliotek. Jej księgozbiór oraz działalność kulturalno-oświatowa doceniane są przez mieszkańców miasta. W czasie ferii zimowych i wakacji letnich odbywają się cykliczne warsztaty teatralne, literackie, muzyczne, plastyczne dla dzieci. Biblioteka przez cały rok współpracuje z przedszkolami i szkołami stając się miejscem pierwszego kontaktu dziecka z kulturą i literaturą.  W bibliotece regularnie odbywają się spotkania autorskie. Organizujemy też zajęcia dla seniorów. Wszystkie imprezy mają charakter otwarty, może z nich  korzystać każdy mieszkaniec Olsztyna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1prace remontowo-budowlane i projektowe300 000 zł
2zakup mebli 100 000 zł
3zakup sprzętu biurowo-multimedialnego 65 000 zł
4zakup zbiorów multimedialnych35 000 zł
Łącznie: 500 000 zł