projekt nr 42

42. Bezpieczne i aktywne Gutkowo


Lokalizacja

Obręb nr 141 działki nr 51/1(łódź ratownicza, sprzęt ratowniczy oraz medyczny) oraz 54/2 plac zabaw wraz z ogrodzeniem, huśtawką, piaskownicą, ławkami), plaża osiedlowa ul. Bałtycka obręb 142 nr działki 138. (tablice informacyjne, koło ratunkowe, rzutki).

Skrócony opis

Wyposażenie plaży osiedlowej oraz remizy OSP Olsztyn Gutkowo w sprzęt rekreacyjny oraz ratowniczy.

Opis projektu

Projekt skierowany do wszystkich mieszkańców osiedla polegający na uzupełnieniu placu zabaw pod remizą OSP Olsztyn Gutkowo przy ul. Porannej 12 (plac zabaw - samochód strażacki, huśtawka „bocianie gniazdo” i piaskownica oraz e-ławki uczącej pierwszej pomocy, stojak na rowery, ogrodzenie), mobilna dmuchana ścianka wspinaczkowa wys. 8m. wraz z linami, i sprzętem do asekuracji oznakowana logo OBO, Miasta Olsztyn i OSP Olsztyn Gutkowo, która będzie mogła reprezentować osiedle oraz miasto podczas różnych imprez miejskich.
Doposażenie OSP Olsztyn Gutkowo w łódź ratowniczą oraz sprzęt do ratownictwa wodnego i medycznego (2 skafandry suche do pracy w wodzie wraz z butami i kaskami, torba medyczna PSP R1, pneumatyczna deska ratownicza, koło ratunkowe, rzutki, tablice informacyjne) w związku z lokalizacją osiedla w pobliżu wielu akwenów.
Lokalizacja (wskaż dokładnie)
Obręb nr 141 działki nr 51/1(łódź ratownicza, sprzęt ratowniczy oraz medyczny) oraz 54/2 plac zabaw wraz z ogrodzeniem, huśtawką, piaskownicą, ławkami), plaża osiedlowa ul. Bałtycka obręb 142 nr działki 138. (tablice informacyjne, koło ratunkowe, rzutki).

Uzasadnienie realizacji projektu

Od czasu budowy remizy OSP Gutkowo przy ulicy Porannej obiekt jest często i chętnie odwiedzany przez dzieci zamieszkujące okolice. Dzieci zwiedzają remizę i już od najmłodszych lat są edukowani w kierunku bezpieczeństwa, znajomości numerów alarmowych oraz pracy służb ratunkowych. Budowa placu zabaw o charakterze strażackim w postaci makiety samochodu strażackiego, wyposażonego w numery alarmowe nie tylko będzie wpływało pozytywnie na rozwój motoryczny ale również rozwijało zainteresowania służbą wolontaryjną na rzecz potrzebujących a także właściwie przygotowywało do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. E-ławka ucząca pierwszej pomocy to kolejna innowacja.
Kolejnym problemem osiedla jest brak profesjonalnej opieki w postaci ratowników wodnych, szczególnie w sezonie letnim na dwóch plażach na jeziorze Ukiel. Jednostka OSP Gutkowo na chwilę obecną nie posiada wystarczających środków ratowniczych do realizacji podstawowych czynności ratowniczych (brak łodzi ratowniczej).

Ogólnodostępność

Zarówno plac zabaw jak i sprzęt ratowniczy będzie służył nieodpłatnie i na równych prawach wszystkim mieszkańcom osiedla Gutkowo. OSP Olsztyn Gutkowo jest stowarzyszeniem, członkami którego są w większości mieszkańcy osiedla Gutkowo. Członkiem naszego stowarzyszenia może zostać każdy kto wyraża taką chęć (osoby poniżej 18 roku życia za zgodą opiekunów prawnych) i po odbyciu adekwatnych szkoleń ma nie tylko możliwość ale i obowiązek użytkować sprzęt w celu pomocy dla wszystkich potrzebujących. Sprzęt jest często wykorzystywany podczas różnego rodzaju festynów osiedlowych mających na celu integrację mieszkańców osiedla, działania prewencyjne występowania zagrożeń oraz reagowania w przypadku pojawienia się takich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Plac zabaw „Wóz strażacki”42 000 zł
2Piaskownica2 500 zł
3Huśtawka „bocianie gniazdo”7 000 zł
4e-Ławka ucząca pierwszej pomocy18 000 zł
5Ogrodzenie placu zabaw (ok 40m.)10 000 zł
6Stojak na rowery800 zł
7Łódź ratownicza65 000 zł
8Skafander ratowniczy 2 szt. wraz z butami i kaskami9 000 zł
9Torba medyczna PSP R15 000 zł
10Pneumatyczna deska ratownicza 4 700 zł
11Koło ratunkowe, rzutki, tablice informacyjne1 000 zł
12Pneumatyczna ścianka dmuchana logo OBO Olszyn wraz z dmuchawą, linami, uprzężami, kaskami i sprzętem do asekuracji13 000 zł
Łącznie: 178 000 zł