projekt nr 50

50. CREEPY WARM-YA


Lokalizacja

Spektakl przystosowany będzie do grania zarówno w warunkach plenerowych, nawiązując w ten sposób do teatru ulicznego, jak i wewnątrz budynków. Głównie planujemy wystawić jeden spektakl na rynku olsztyńskim, drugi na Zamku olsztyńskim, a trzeci w zamkniętej przestrzeni, m.in. Olsztyński Teatr Lalek lub Galeria Usługa w Olsztynie. Zatem lokalizacja będzie obejmować: scenę staromiejską, Zamek oraz Olsztyński Teatr Lalek/Galeria Usługa.

Skrócony opis

Projekt obejmuje realizację spektaklu familijnego opartego na bajkach, legendach, wierzeniach i obrzędach warmińskich z gatunku horroru i thrillera. Zastosowana forma artystyczna w spektaklu to wpływająca na zmysły widza muzyka, zaprojektowane lalki, niekonwencjonalne kostiumy i scenografia. Spektakl pobudzi wyobraźnię młodego widza, a dla dorosłych i seniorów będzie rekonstrukcją lat dziecięcych

Opis projektu

Zadanie obejmuje realizację spektaklu familijnego opartego na bajkach, legendach, wierzeniach i obrzędach warmińskich z gatunku horroru i thrillera. Spektakl zostanie zrealizowany w formie plastycznej angażującej lalki, efekty dźwiękowe i wizualne.
Projekt łączy olsztyńskie środowiska aktorów dramatycznych, lalkowych oraz plastyków z Liceum Plastycznego w Olsztynie. Zespół aktorski składa się z trzech aktorek dramatycznych i dwóch aktorów lalkowych.
Zastosowana forma artystyczna w postaci wykorzystanych lalek, wpływającej na zmysły widza muzyki, kolorowego obrazu, niekonwencjonalnych kostiumów oraz scenografii pobudzi wyobraźnię oraz kreatywność młodego widza. Użycie konwencji horrorystycznej poprzez wywołanie "dreszczyka" emocji spotęguje doznania i wrażenia wynikające z odbioru spektaklu.
Na potrzeby spektaklu zorganizowany będzie konkurs w Liceum Plastycznym na projekt scenografii i kostiumów, a zwycięzca dołączy do produkcji wydarzenia. Lalki, kostiumy oraz scenografia będzie zaprojektowana na potrzeby widowiska.
Reżyser spektaklu to zasłużony aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie Maciej Mydlak, który odpowiadać będzie również za autorski scenariusz i muzykę. Maciej Mydlak jest doskonałym znawcom bajek, legend oraz wierzeń warmińskich, a jego wieloletnie doświadczenie, praca na scenie oraz współpraca z rozmaitymi reżyserami przy spektaklach pozwoli na stworzenie scenariusza, który będzie wyjątkowym widowiskiem. Literatura, którą reżyser będzie wykorzystywał jako inspirację do stworzenia scenariusza, składać się będzie między innymi z takich pozycji jak: "Bajki Warmii i Mazur" pod redakcją Haliny Konecznej i Wandy Poniatowskiej, "Słownictwo Warmii i Mazur. Wierzenia i obrzędy" Hanny Bień-Bielskiej, "Kiermasz bajek" pod redakcją Władysława Gębika oraz "O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach" Marii Zientary-Malewskiej.
Projekt obejmuje trzy wystawienia spektaklu w odstępie tygodniowym w miesiącu lipiec 2021 roku.
Planowany czas trwania spektaklu to około 60 minut.
Projekt zrealizujemy jako kooperację nowo powstałego Kolektywu Teatralnego BABUSHKA z siedzibą w Olsztynie i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Niedzielniki”, również z siedzibą w Olsztynie. Kolektyw Teatralny BABUSHKA w swoich założeniach prowadzi przede wszystkim działalność teatralną, warsztatową i edukacyjną, promując przy tym kulturę lokalną Warmii i Mazur. W istocie swoich działań nawiązuje do natury, przyrody, pierwotności i organiczności człowieka. Natomiast celem działania Stowarzyszenia "Niedzielniki" jest m.in. inicjowanie i organizowanie działań w sferze kultury, sztuki oraz edukacji, pielęgnowanie lokalnej tradycji, rozwijanie świadomości w zakresie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Kooperacja tych dwóch stowarzyszeń jest gwarancją rzetelności w przedstawionych wyżej założeniach projektu i spektaklu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zastosowana w scenariuszu literatura pobudzi aspekt edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży. Sfera poznawcza obejmie również zapoznanie się młodego widza z treścią bajek, legend oraz wierzeń warmińskich, wpływając tym samym na zwiększenie poczucia przynależności lokalnej.  Korzyścią wynikającą z obejrzenia spektaklu dla ludzi dorosłych i seniorów będzie pobudzenie aspektu poznawczego, kultywowanie tożsamości kulturowej, podtrzymywanie wartości kultury lokalnej, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur oraz pielęgnowanie lokalnej tradycji. Dla widzów dorosłych i seniorów zderzenie z literaturą lokalną będzie rekonstrukcją lat dziecięcych, nawiązując do idei „Małych Ojczyzn”. Wydarzenie będzie również promocją lokalnej tradycji, która zostanie zrealizowana poprzez zachęcanie turystów, odwiedzających miasto Olsztyn w okresie wakacyjnym, do wzięcia udziału w odbiorze spektaklu.

Ogólnodostępność

Spektakl będzie miał szeroki zakres dostępności, ponieważ jest to projekt familijny, rozrywkowy, skierowany dla całych rodzin. Swoją atrakcyjnością tematyczną oraz wizualno-dźwiękową przyciągnie zarówno dzieci i młodzież jak i dorosłych oraz seniorów. Zasięg spektaklu zależy od miejsca, w którym będzie się odbywał. Przewiduje się, że projekt swoim zasięgiem obejmie około tysiąca widzów (biorąc pod uwagę obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Gaża za reżyserię, scenariusz i muzykę dla Macieja Mydlaka 6 000 zł
2Gaża aktorska (pięciu artystów)12 000 zł
3Konkurs dla plastyków; nagroda pieniężna2 000 zł
4Zaplecze techniczne (oświetleniowiec, dźwiękowiec)2 000 zł
5Sprzęt techniczny6 000 zł
6Materiały i wykonanie lalek, dekoracji i kostiumów3 000 zł
7Wynajem lokalizacji (po tysiąc na każdy spektakl)3 000 zł
Łącznie: 34 000 zł