projekt nr 20

20. Pieszy też człowiek


Lokalizacja

Projekt realizowany będzie w południowej i wschodniej części Osiedla Zatorze przy ul. Sienkiewicza, Kolejowej i Limanowskiego.

Skrócony opis

Każdy  jest pieszym, a wielu z nas porusza się wyłącznie pieszo . Pieszymi o których szczególnie powinniśmy zadbać są seniorzy oraz osoby o ograniczonej sprawności. Sprawmy by ich droga do sklepu, kościoła czy znajomych była bezpieczna i w miarę komfortowa.Kluczowym elementem jest tu stan techniczny chodników, niestety dziś na wielu odcinkach fatalny.Najwyższy czas to zmienić.

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodników wraz z obrzeżami na ulicach:
-Sienkiewicza (strona parzysta) od nr 2 do skrzyżowania z ul. Okrzei, oraz wzdłuż budynku nr 10 do skrzyżowania z ul. Żeromskiego (dz.160 obr.0020).Będzie to kontynuacja remontu chodników wzdłuż numerów nieparzystych i ujednolicenie wyglądu ciągów pieszych,
-Kolejowej (strona zabudowana) od budynku przy ul Sienkiewicza 2 do ul. Okrzei (dz.222/1 obr.0020),
-Limanowskiego na zapleczu budynku 1-13 (nr 1,3,5,7,9 i 11, wzdłuż betonowej ,,trylinki"- pełniącej nadal funkcję drogi publicznej, (dz.16 obr.0019).

Uzasadnienie realizacji projektu

Z upływem lat nawierzchnia chodników uległa znacznej degradacji.Wystające płytki chodnikowe lub ich brak stwarzają niebezpieczeństwo i dużą trudność w poruszaniu się mieszkańcom, wśród których jest wiele osób starszych i nie w pełni sprawnych ruchowo.Poprawienie stanu chodników umożliwi zwiększenie bezpiecznej aktywności pieszej mieszkańców.

Ogólnodostępność

Chodniki wskazane do remontu są ogólnodostępnymi ciągami pieszymi, z których korzystają zarówno mieszkańcy szeroko rozumianego Zatorza, jak i mieszkańcy innych osiedli przyjeżdżający na targowisko przy ,,Zatorzance" lub do pobliskich sklepów, a także osoby udające się do centrum (poprzez tunel pod torami) oraz w kierunku parku Jakubowo i lasu miejskiego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1ul. Sienkiewicza - 295 m273 750 zł
2ul. Kolejowa - 265 m266 250 zł
3ul. Sienkiewicza 10 - 81 m220 250 zł
4ul. Limanowskiego - 110 m227 500 zł
Łącznie: 187 750 zł