projekt nr 60

60. Na RATUNEK dla OLSZTYNA!!!


Lokalizacja

Remiza OSP Olsztyn Gutkowo ul.Poranna 12, obręb 141 nr działki 54/1-własność UG Olsztyn.

Skrócony opis

Zakup lekkiego samochodu strażackiego z modułem gaśniczym oraz przyczepą pompową na wypadek nagłych zjawisk pogodowych.

Opis projektu

Zakup samochodu gaśniczego lekkiego z modułem przebijająco-chłodzącym przeznaczonym do trudnych akcji gaśniczych prowadzonych w przestrzeniach trudno-dostępnych (poddasza, hale przemysłowe, środki transportu-autobusy zasilane alternatywnymi źródłami energii), pożary wewnętrzne mieszkań, obiektów przemysłowych oraz takich gdzie nie ma możliwości dotarcia strażaka do źródła pożaru (garaże wolnostojące, wiaty śmietnikowe), zastosowaniem alternatywnym może być udrożnianie pod dużym ciśnieniem zatkanych studzienek odpływowych. Dodatkowym wyposażeniem będzie przyczepa lekka wyposażona w dwie pompy szlamowe o wydajności min 2400 l/min każda wraz z osprzętem i armaturą. W/w zestaw jest niezbędnym narzędziem do usuwania skutków nagłych zdarzeń pogodowych związanych z opadami atmosferycznymi. Zastosowanie kilku lżejszych pomp szlamowych do wody brudnej zamiast jednej o dużej wydajności pozwala lepiej rozlokować  sprzęt podczas działań, zdjąć go i ostawić w miejsce gdzie nie dojedzie duży zestaw pompowy, działać na większej powierzchni zdarzenia lub w dwóch różnych lokalizacjach jednocześnie.

Uzasadnienie realizacji projektu

W ostatnich kilku latach w związku ze zmianami klimatycznymi obserwowane są gwałtowne załamania pogody, wyrządzające duże straty szczególnie na terenach mocno zurbanizowanym jakim jest miasto Olsztyn. Zakup samochodu gaśniczego z przyczepą pompową zwiększy potencjał ratowniczy OSP, pozwoli szybciej i skuteczniej prowadzić działania ratownicze. Poprzez zmianę sposobu budowania - obiekty są coraz bardziej oszczędne energetycznie (bardziej szczelne), zmienił się również charakter działań gaśniczych. Wyposażenie w większości z tworzyw sztucznych wiąże się z trudniejszymi warunkami pożarowymi podczas pracy strażaka. Często skala samego pożaru wymaga działań niekonwencjonalnych (pożar na ul. M.Kotańskiego, kamienica na ul.M. Zientary-Malewskiej, itp). Wyposażenie strażaków w innowacyjne narzędzia w postaci pojazdu z urządzeniem przebijająco-chłodzącym nie tylko usprawni prowadzenie działań gaśniczych, zminimalizuje straty pożarowe i uczyni je bezpieczniejszymi dla samych strażaków.

Ogólnodostępność

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na rzecz mieszkańców na terenie miasta Olsztyn przez Ochotniczą Straż Pożarną Olsztyn-Gutkowo.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Samochód gaśniczy lekki z modułem przebijająco-chłodzącym.450 000 zł
2Przyczepa wyposażona w dwie pompy szlamowe dużej wydajności (min 2400 l/min.) wraz z armaturą i osprzętem.50 000 zł
Łącznie: 500 000 zł