projekt nr 62

62. Remont nawierzchni ogólnodostępnego parkingu przy ul. Dworcowej


Lokalizacja

Działka nr 10/7, 10/6, 63/1, obręb 75, własność Gminy Olsztyn. Działka 10/7 w administracji ZDZiT, działka 10/6, 63/1 w trwałym zarządzie ZDZiT

Skrócony opis

Remont nawierzchni ogólnodostępnego parkingu przy ul. Dworcowej

Opis projektu

Remont nawierzchni ogólnodostępnego parkingu przy ul. Dworcowej

Uzasadnienie realizacji projektu

Ogólnodostępny parking wraz z ulicami osiedlowymi wykonany został w latach 80-tych. Parking od tamtej pory nigdy nie był remontowany i znajduje się w fatalnym stanie technicznym. Wielkie dziury i nierówności stanowią realne zagrożenie dla wszystkich użytkowników parkingu w tym dzieci, które przywożone są przez rodziców do szpitala i przedszkola.

Ogólnodostępność

Z parkingu korzystają mieszkańcy osiedla Kormoran oraz osoby przyjeżdżające do Szpitala Dziecięcego i osoby korzystające z pasażu handlowego na Dworcowej 48 a gdzie znajduje się m. in. przedszkole

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu12 300 zł
2Remont nawierzchni parkingu213 043 zł
Łącznie: 225 343 zł