projekt nr 23

23. Przyjazna Podleśna


Przyjazna Podleśna

Lokalizacja

Całe osiedle Podleśna

Skrócony opis

Projekt ma na celu polepszenie jakości życia mieszkańców osiedla Podleśna.
Zakłada wyposażenie osiedla w podstawowe elementy miejskiej infrastruktury takie ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe, postawienie zestawu sprawnościowego dla dzieci i młodzieży oraz zbudowanie placu zabaw dla psów w istniejącej Strefie Psa.

Opis projektu

Przedmiotem zadania są następujące elementy wypełniające braki w miejskiej przestrzeni:
1. Posadowienie ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowerów
2. Zbudowanie przegrodzonego stylowym płotkiem placu zabaw dla psów wraz z psią toaletą i ławką ogrodową
3. Posadowienie w Strefie Młodzieży w Parku Za Torami Pod Lipami Zestawu Sprawnościowego
4. Posadowienie dwóch tablic informacyjnych w Parku ZTPM stylem nawiązujących do pozostałych elementów istniejącej już małej architektury

Z lokalizacją wszystkich w/w elementów można zapoznać się na stronie http://umap.openstreetmap.fr/en/map/obo22-tylko-osiedle_628344#16/53.7907/20.4961
Szczegóły na temat elementów wchodzących w zakres prac w Parku Za Torami Pod LIpami znajdują się w załącznikach.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt dedykowany jest mieszkańcom osiedla Podleśna, którym doskwiera brak w przestrzeni miejskiej takich prostych elementów infrastruktury jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, brak atrakcji plenerowych oraz wybiegów i placów zabaw dla psów.
Realizacja zwiększy bezpieczeństwo i wygodę oraz powiększy sferę relaksu i wypoczynku.
Wybiegi i place zabaw dla psów to wciąż luksus niedostępny na naszym osiedlu a nawet rzadkość w skali miasta.

Ogólnodostępność

Teren jest ogólnodostępny.
Zaplanowane elementy są ogólnodostępne i położone na działkach będących własnością gminy Olsztyn

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ławki 24 szt. kosze na śmieci 23 szt. stojaki na rowery 18 szt.106 000 zł
2Stojak rowerowy, 9 szt. x 2000zł, 18 000 zł
3projekt i zagospodarowanie strefy dla psów30 000 zł
4Współczesny zestaw sprawnościowy dla młodzieży 60 000 zł
5Tablice informacyjne (2x)6 000 zł
6Ławka ogrodowa2 000 zł
7Płotek 2 900 zł
Łącznie: 224 900 zł