projekt nr 26

26. Remont nawierzchni ulicy Ustronie.


Lokalizacja

Ulica Ustronie, Działka nr 304 obr. 098.

Skrócony opis

Projekt przewiduje remont nawierzchni ulicy Ustronie. W obecnym stanie droga posiada nawierzchnie betonową w bardzo złym stanie technicznym. Remont nawierzchni (kostka brukowa betonowa) poprawi komfort życia mieszkańców nie tylko osiedla, ale również mieszkańców miasta, którzy bardzo często wykorzystują ulicę jako dojście do plaży miejskiej nad jeziorem Skanda.

Opis projektu

W ramach zadania przewiduje się:
1. Wykonanie materiałów projektowych do zgłoszenia na budowę.
2. Roboty budowlane:
- Rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej.
- Wykonanie podbudowy drogi.
- Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej.
- Wymianę istniejących krawężników.

Uzasadnienie realizacji projektu

Remont nawierzchni rozwiąże problem dojazdu do nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej ulicy, zredukuje poziom hałasu i poprawi komfort życia mieszkańców.

Ogólnodostępność

Remont ulicy Ustronie posłuży polepszeniu warunków dojazdu mieszkańcom nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej ulicy, jak również pozostałym mieszkańcom Olsztyna, którzy bardzo często wykorzystują ulicę jako dojście do plaży miejskiej nad jeziorem Skanda.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Materiały projektowe do zgłoszenia robót budowlanych.4 000 zł
2Rozbiórka nawierzchni o pow. około 500 m kw10 000 zł
3Wykonanie podbudowy o pow. około 500 m kw.24 500 zł
4Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o pow. około 500 m kw.51 500 zł
5Rozbiórka istniejących krawężników o dł. około300 m3 900 zł
6Wykonanie krawężników betonowych o dł około 300m31 500 zł
Łącznie: 125 400 zł